Retired Priests

Retired Priests

I. IN THE  RETIREMENT HOME IN HOCHIMINH CITY (2018)

a. CHÍ HOÀ RETIREMENT HOME
149 Bành Văn Trân street, Ward 7, Tân Bình Dist. - Tel.: 3864 0349

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Joseph Vũ Minh Nghiệp 1937 1967 Saigon
2 Joseph Nguyễn Văn Niệm 1937 1968 Saigon
3 John B. Huỳnh Văn Huệ  1940 1968 Saigon
4 Peter Lê Thành Khoái  1941 1968 Saigon
5 Joseph Dương Như Hoan 1941 1968 Saigon
6 Paul Bùi Văn Phổ 1941 1968 Saigon
7 Michael Nguyễn Văn Lộc 1941 1970 Saigon
8 Francis Xavier Nguyễn Ngọc Thu 1941 1970 Saigon
9 Joseph  Phạm Văn Nhân 1943 1970 Saigon
10 Vincent Trần Văn Hòa 1944 1970 Saigon
11 Augustus Nguyễn Văn Trinh 1942 1971 Saigon
12 Francis X. Nguyễn Hùng Oánh 1937 1972 Saigon
13 Peter Bùi Văn Long 1941 1972 Saigon
14 Anthony Mai Đức Huy 1945 1972 Saigon
15 Joseph  Trần Văn Thuỵ 1946 1972 Saigon
16 Dominic Đinh Văn Vãng 1947 1973 Saigon
17 Paul Đỗ Quang Chí 1947 1975 Saigon
18 Joachim Trần Tử Hải 1947 1975 Saigon
19 Ignatius Bùi Sĩ Đức 1962 1995 Saigon
20 Vincent Phạm Trung Nghĩa (NB) 1971 2003 Saigon
21 Alphonse Hoàng Ngọc Bao 1945 1972 Saigon
22 John the Baptist Nguyễn Xuân Đức 1945 1973 Saigon
23 John the Baptist Phạm Văn Hợp 1944 1972 Saigon
24 Joseph Phạm Bá Lãm 1944 1971 Saigon
25 John the Baptist Nguyễn Văn Luyến 1946 1974 Saigon

  b. HÀ NỘI RETIREMENT HOME
116/3 Hùng Vương, Ward 9, Dist. 5 - TEL. 3857 0400

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Matthews Nguyễn Mạnh Thu 1930 1961 Saigon
2 John the Baptist Trần Thanh Cao 1944 1970 Saigon

  c. THÁI BÌNH RETIREMENT HOME
56 Nguyễn Văn Lạc, Ward 19, Bình Thạnh Dist. - TEL. 3899 0719

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Dominic Phạm Bá Hân 1940 2014 Thái BÌnh

  d. BÙI CHU RETIREMENT HOME
69 Trường Chinh, Ward 12, Tân Bình Dist. - TEL. 3949 0713

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Vincent Nguyễn Bá Quý 1939 1966 Saigon
2 Dominic Đinh Ngọc Lễ 1942 1967 Saigon
3 Dominic Nguyễn Đình Tân  1941 1968 Saigon
4 Joseph Đinh Hoàn Năng 1944 1970 Saigon
5 Joseph Đinh Tất Quý 1944 1970 Saigon
6 Joseph Trịnh Văn Thậm 1944 1972 Saigon
7 Dominic Phạm Minh Thủy 1945 1972 Saigon

    đ. BẮC NINH RETIREMENT HOME
25 đường 9, KP.1, Bình Thọ Ward, Thủ Đức Dist. - TEL. 3896 1339 - 0918 052603 (cha Nam)

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Joseph Phạm Văn Đẩu 1942 1968 Saigon
2 Dominic Nguyễn Thế Hoạt 1941 1970 Saigon
3 Thomas Nguyễn Hữu Lễ 1946 1974 Vĩnh Long
4 Joseph Nguyễn Văn Nam 1947 1978 Bắc Ninh (Director)
5 Dominic Phạm Văn Sáu 1949 1998 Bắc Ninh

    e. PHÁT DIỆM RETIREMENT HOME
212 Lê Đức Thọ, Ward 15, Dist. Gò Vấp - TEL. 3894 7706 - 3894 7707

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Joseph Nguyễn Văn Bút 1930 1958 Saigon
2 John Nguyễn Như Yêng 1942 1968 Saigon
3 Anthony Vũ Sĩ Hoằng 1937 1967 Mỹ Tho
4 Francis X. Nguyễn Đức Quỳnh 1955 1980 Phát Diệm

    f. PHÁT DIỆM - PHÚ NHUẬN TRAVELLERS’ HOME
102 Chiến Thắng, Ward 9, Dist. Phú Nhuận - TEL. 3845 8599

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 John B. Trần Văn Hộ 1927 1958 Xuân Lộc
2 Anthony Nguyễn Tuế 1933 1962 Xuân Lộc
3 Peter  Dương Đình Tảo 1946 1975 Long Xuyên
4 John Phan Công Chuyển 1944 1969 Đà Lạt

    g. REDEMPTORIST’S MOTHER CONVENT  
521 Tỉnh lộ 43, Tam Phú Ward, Dist. Thủ Đức - TEL. 3896 8471

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Diocese
1 Joseph Phạm Văn Thăng 1928 1957 Saigon
2 Dominic Nguyễn Đức Bình 1939 1965 Saigon
3 Joseph Nguyễn Hiến Thành 1932 1961 Saigon
4 Joseph Đinh Thanh Tâm 1933 1966 Long Xuyên

    II. IN PARISHES (P) - CONVENTS - PRIVATE HOMES (PH)

a

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Address
Diocese
1 Anthony Phạm Gia Thuấn 1931 1961 PH in Tân Mỹ P Saigon
2 John Nguyễn Văn Minh 1932 1962 PH in Hiển Linh P Saigon
3 Andrew Nguyễn Văn Hai 1936 1963 165 Phạm Ngũ Lão, Dist.1 Saigon
4 John B. Huỳnh Công Minh 1941 1966 Cathedral Parish Saigon
5 Felix Nguyễn Văn Thiện 1936 1967 PH in Gia Định P Saigon
6 Joseph Phạm An Ninh 1939 1967 Nguyễn Duy Khang P Saigon
7 Dominic Trương Kim Hương 1941 1967 Phú Hạnh - Hải Phòng Premise Saigon
8 Peter Phan Khắc Từ 1938 1968 PH Saigon
9 John Chrysostom Tri Công Vị 1939 1968 16 Long Hưng, W.7, Tân Bình D. Saigon
10 John B Võ Văn Ánh      1939 1968 15/8 Đông Hưng Thuận, Dist.12  Saigon
11 Aloysius Lê Văn Liêu 1939 1968 Charity C in Bình Triệu Saigon
12 Anthony Lương Thủ Hơn 1937 1970 A24/10A Phạm Thế Hiển, W.3, D.8 Saigon
13 Joseph Nguyễn Văn Trọng 1944 1970 Hoàng Mai P Saigon
14 Francis X. Ngô Phục 1944 1973 Mỹ Hòa P Saigon
15 Stephen Huỳnh Trụ 1942 1974 St. Francis X. P Saigon
16 Francis X. Lê Văn Nhạc 1943 1974 Hạnh Thông Tây P Saigon
17 Vincent Bùi Quang Điện 1948 1975 71/7 Sect. 16, Trường Chinh, D.12 Saigon
18 John B. Nguyễn Văn Hiếu 1949 1988 Bình Thái P Saigon
19 Peter Nguyễn Xuân Đĩnh 1949 1997 453/23 Lê Văn Sỹ, W.12, D.3 Saigon
20 Joseph M. Trần Chí Nguyện 1940 1990 551/34C Phạm Văn Chí, W.7, D.6 Saigon
21 Joseph M. Đoàn Văn Thịnh 1952 1972 Bến Hải P  
22 Joseph Trần Đức Mến 1956 1992 17/8 H, Trung Chánh W., Hóc Môn D. Saigon

 

Latest Posts

  • Empty Data

Popular Post

  • Không có dữ liệu
Top