Lay-Persons’ Council

CATHOLIC ASSOCIATIONS
CHAIR
DIRECTOR OF SPIRITUALITY
Catholic Mothers Elizabeth Đặng Thị Hiếu Francis Xavier Đậu Nguyễn Hoàng Linh
Sacred Heart Family Joseph Trịnh Văn Tiến Vincent Nguyễn Văn Hồng
Legion of Mary Dominic Đỗ Ngọc Phác Anthony Nguyễn Đình Thục
Holy Mary Association Mary Hoàng Thị Nhiễu Dominic Đinh Văn Vãng
Vincent Charity Mary Phạm Thị Bích Joseph Trần Văn Trung CM.
Our Lady's Children  John the Baptist Nguyễn Song Hỷ Vincent Vũ Đức Liêm
Dominican Laity Joseph Đỗ An Ninh Vincent Nguyễn Thành Tín OP
Franciscan Laity Joseph Vũ Quang Khải Joseph Lê Thanh Để  OFM
Carmelite Laity  John the Baptist Ngô Quốc Thiết Félix Nguyễn Văn Thiện
Couples for Christ John Peter Tạ Đình Vui Peter Nguyễn Văn Hiển
Kolping Society Andrews Nguyễn Hữu Nghĩa Dominic Nguyễn Đình Tân
God's Families Joseph Ngô Văn Hiền Ernest Nguyễn Văn Hưởng
Gospel's Family Joseph Phạm Đức Long Joseph Nguyễn Văn Thanh
Sacrified Family Joseph Trịnh Ngọc Năm Augustine Phan Huy Tặng CRM
Catholic Scouting Francis Xavier Trương Đình Thạc Francis Xavier Bảo Lộc
Catholic Students and Workers  Therese Phạm Ngọc Tú Quyên Joseph Therese Trần Anh Thụ
Marriage and Family Enrichment Ignatius Đặng Phúc Khoái Francis of Assisi Lê Quang Đăng
Divine Mercy John B. M. Nguyễn Thế Vịnh Ernest Nguyễn Văn Hưởng
Catholic Elders  Alexis Lê Văn Kim Vincent Đinh Trung Nghĩa SJ
Catholic Youth Joseph Nguyễn Hữu Đại John Lê Quang Việt
Eucharist's Children Michael Ninh Đức Thành Joseph Phạm Đức Tuấn
Catholic Health Workers Joseph Phan Văn Dũng Joseph Trần Văn Phát MI
Catholic Business People Peter Đỗ Tiến Sĩ Joseph Tạ Huy Hoàng
Catholic Educators Mary Nguyễn Kim Xuân Joseph Therèse Trần Anh Thụ
Cursillo Francis Xavier Nguyễn Thái Peter Nguyễn Văn Giáo SOLT
Catholic Musicians Joachim Nguyễn Văn Nhựt Roch Nguyễn Kim Duy
Emmanuel Joseph Phan Xuân Phú John B. Nguyễn Quang Tuyến
Rosary Rosa M. Nguyễn Thị Thu Hồng Peter Ngô Lập Quốc
Eucharist Association Mary Phạm Thị Hương Paul M. Nguyễn Thanh Quang, SSS
Focolare Mary Therese Lê Thuý Joseph Nguyễn Trung Điểm

Latest Posts

  • Empty Data

Popular Post

  • Không có dữ liệu
Top