Board of consultors

Board of Consultors, having weekly meeting on Friday, consists of 12 members:

1.   Rev. Ignatius Hồ Văn Xuân                          General vicar

2.   Rev. Joseph Nguyễn Đức Quang                   Vicar (serving priests)

3.   Rev. Joseph Trần Hòa Hưng, SDB.                Vicar (serving the religious)

4.   Rev. Ernest Nguyễn Văn Hưởng                    Vicar (serving laypeople)

5.   Rev. Peter Kiều Công Tùng                          Chancellor

6.   Rev. John Bùi Thái Sơn                                Vicar in charge of Law

7.   Rev. Joseph Bùi Công Trác                           Seminary rector

8.   Rev. Peter Nguyễn Văn Hiền                        Pastoral center rector

9.   Rev. Dominic Ngô Quang Tuyên                   Head of Evangelization Ministry

10. Rev. Joachim Trần Văn Hương                     Head of Thủ Đức deanery

11. Rev. Peter Nguyễn Ngọc Vượng                   Head of Hóc Môn deanery

Latest Posts

  • Empty Data

Popular Post

  • Không có dữ liệu
Top