Diocesan Priests

Diocesan Priests

Patron saint Last Name First Name Born Ordained Priest Deanery Parish/Office
Martin  Trần Đình Khiêm  Ái 1978 2013 Tân Sơn Nhì Phú Trung
Joseph  Kiều Hoàng  An 1980 2016 Phú Thọ Bắc Hà
Joseph M. Bùi Tuấn Anh 1979 2015 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Alphonsus Nguyễn Hoàng Ngọc  Anh 1981 2021 Chí Hòa Nam Thái
Francis Xavier  Nguyễn Tuấn  Anh 1972 2012 Thủ Thiêm Tân Đức
John the Baptist Võ Văn Ánh 1939 1968 Hóc Môn Private home
Peter  Phạm Quang  Ân 1975 2011 Phú Nhuận Phú Nhuận
Alphonsus Liguori  Hoàng Ngọc  Bao 1945 1972 Phú Thọ Bắc Hà
Ignatius  Nguyễn Quốc  Bảo 1968 2005 Xóm Mới Our Lady, Queen of Peace
Dominic  Nguyễn Đức  Bình 1939 1965 Thủ Đức Redemptorist'sMother Retirement home
Michael Nguyễn Tiến Bình 1985 2018 Phú Nhuận Phú Hạnh
John the Baptist  Nguyễn Xuân  Bình 1981 2016 Gia Định Thị Nghè
Joseph Nguyễn Văn Bút 1930 1958 Xóm Mới Phát Diệm Retirement home
John the Baptist  Trần Thanh  Cao 1944 1970 Chợ Quán Hà Nội
Gabriel Trịnh Công Chánh 1965 1999 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Quán
Anthony  Nguyễn Quang  Chẩn 1978 2015 Phú Thọ Đồng Tiến
Peter  Nguyễn Ngọc  Châu 1978 2013 Tân Sơn Nhì Ninh Phát
Paul Đỗ Quang Chí 1947 1975 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Martin  Đỗ Đức  Chính 1979 2016 Xóm Mới Thạch Đà
Peter  Lê Văn  Chính 1955 1998 Sài Gòn Chợ Quán Cầu Kho
Lawrence  Đỗ Hữu  Chỉnh 1954 1990 Chí Hòa Xây Dựng
John the Baptist  Đào Quốc  Chung 1976 2011 Sài Gòn Chợ Quán Bình Phước
Peter  Lê Hoàng  Chương 1966 1999 Thủ Đức St. Nguyễn Duy Khang
Joseph  Nguyễn Hoàng  Chương 1977 2013 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Đũi
Joseph  Nguyễn Thành  Công 1982 2018 Tân Sơn Nhì Bình Thuận
Thomas Aquinas  Hoàng Ngọc  Công 1965 1998 Tân Định St. John Paul II
Dominic  Trần Đức  Công 1951 1988 Tân Định Xóm Lách
Joseph  Trần Thanh  Công 1966 1999 Xóm Mới Thạch Đà
Peter  Nguyễn Văn  Cường 1950 2000 Thủ Thiêm Long Bình
Joseph  Đỗ Mạnh  Cường 1968 2001 Hóc Môn Chợ Cầu
Anthony  Nguyễn Thanh  Danh 1973 2005 Hóc Môn Tân Mỹ
Joseph  Vũ Minh  Danh 1957 1998 Xóm Mới Hà Nội
Joseph  Nguyễn Hữu  Danh 1979 2011 Chí Hòa Thái Hòa
Joseph Nguyễn Duy Diễm 1947 197 Tân Định Thánh Gia
Francis of Assisi  Nguyễn Văn  Dinh 1963 1999 Gia Định Mông Triệu
Paul  Phạm Trung  Dong 1946 1974 Tân Sơn Nhì St. Paul
Joseph  Hoàng Ngọc  Dũng 1964 1999 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Joseph Phạm Việt Dũng   2022 Chí Hòa Tân Sa Châu
Dominic  Hà Duy  Dũng 1960 1999 Chí Hòa Tân Chí Linh
Joseph  Nguyễn Trí  Dũng 1974 2007 Sài Gòn Chợ Quán Vườn Chuối
Joseph  Nguyễn Anh Dũng 1974 2007 Thủ Thiêm Cao Thái Foyer de Charite
Vincent  Nguyễn Đức  Dũng 1969 2003 Xóm Mới Lạng Sơn
Roch  Nguyễn Kim  Duy 1954 2000 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Roch  Nguyễn Minh Duy 1980 2021 Tân Sơn Nhì Tân Việt
Roch  Nguyễn Ngọc Duy 1985 2019   Abroad
Dominic  Phạm Khắc  Duy 1977 2013 Phú Thọ Tân Phước
Dominic Phạm Vũ Khánh Duy   2022 Hóc Môn Lạc Quang
Paul  Nguyễn Quốc  Duy 1966 2007 Thủ Thiêm St. Gẫm
Thomas  Huỳnh Bửu  1954 1995 Sài Gòn Chợ Quán St. Francis Xavier
Joseph  Lê Ngọc  Đa 1973 2007 Bình An Bình Thuận
Peter Nguyễn Xuân Đài 1942 1995 Tân Sơn Nhì Bình Thuận
Joseph  Phạm Đình  Đại 1971 2003 Hóc Môn Đông Quang
Martin de Porres Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm 1971 2003 Phú Thọ Vĩnh Hòa
James  Mai Phát  Đạt 1954 2000 Phú Thọ St. Paul
John the Baptist  Lê Quốc  Đạt 1978 2015 Bình An Bình An
Francis of Assisi  Lê Quang  Đăng 1943 1969 Tân Sơn Nhì Tân Hương
Joseph Phạm Văn Đẩu 1942 1968 Thủ Đức Bắc Ninh Retirement home
Vincent Bùi Quang Điện 1948 1975 Hóc Môn Private home
Paul  Nguyễn Xuân  Đĩnh 1949 1977 Tân Định Private home
Martin de Porres  Chu Quang  Định 1966 2009 Chí Hòa Mẫu Tâm
Dominic  Đinh Công  Đức 1970 2005 Thủ Thiêm Công Thành
Ignatius  Nguyễn Văn  Đức 1962 2009 Phú Thọ Tân Trang
John the Baptist  Phạm Minh  Đức 1974 2005 Xóm Mới Thái Bình
Joseph  Nguyễn Minh  Đức 1976 2009 Thủ Đức Từ Đức
John the Baptist  Nguyễn Xuân  Đức 1945 1973 Xóm Mới Thạch Đà
Joseph  Trần Hải  Giang 1979 2015 Tân Sơn Nhì St. Paul
Andrew Nguyễn Văn Hai 1936 1963 Sài Gòn Chợ Quán Private home
Peter  Trịnh Hồng  Hải 1957 1998 Gia Định Phú Hiền
Joseph Nguyễn Thuận Hải 1977 2019 Tân Sơn Nhì Thiên Ân
Joseph  Hoàng Đình  Hải 1971 2010 Gò Vấp Đức Tin
Joachim  Trần Tử  Hải 1947 1975 Chí Hòa Chí Hòa
Joseph  Đặng Kim  Hải 1979 2018 Hóc Môn Bà Điểm
Joachim  Lê Hậu  Hán 1969 2003 Bình An Bình Thái
Peter  Nguyễn Văn  Hành 1971 2003 Bình An Bình Minh
Joseph  Đỗ Đức  Hạnh 1971 2012 Xóm Chiếu An Thới Đông
Joseph  Đinh Đức  Hậu 1969 2007 Phú Thọ Bình Thới
Joseph  Vũ Hữu  Hiền 1954 1990 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Peter  Nguyễn Văn  Hiền 1954 1985 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Joseph Nguyễn Thanh  Hiền 1959 1999 Thủ Thiêm St. Cẩm
Dominic Lưu Nhuận Hiền 1977 2019   Abroad
Andrew  Trần An  Hiệp 1961 1992 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
John the Baptist  Nguyễn Hữu  Hiệp 1972 2007 Hóc Môn Nam Hưng
Dominic  Nguyễn Văn  Hiệp 1964 2001 Bình An Chánh Hưng
John Baptist  Nguyễn Văn  Hiếu 1949 1988 Bình An Private home
Joseph  Trần Trung  Hiếu 1969 2007 Thủ Thiêm Cao Thái
Dominic Trần Quang Hiếu 1983 2021 Hóc Môn Trung Mỹ Tây
Francis Xavier  Trần Minh  Hiếu 1972 2010 Bình An Bình Sơn
John Nguyễn Minh Hiếu   2022 Gia Định Our Lady of Immaculate Conception
Joseph Mary  Nguyễn Trọng  Hiếu 1978 2011 Chí Hòa Sao Mai
Joseph Nguyễn Trung Hiếu   2022 Gia Định Thanh Đa
Martin de Porres  Bùi Huy  Hòa 1969 2011 Tân Định An Phú
Francis Xavier Đoàn Hữu Hòa 1985 2021 Chí Hòa Nghĩa Hòa
Vincent Trần Văn Hòa 1940 1977 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Joseph  Dương Như Hoan 1941 1968 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Vincent  Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng 1988 2021 Xóm Chiếu Vĩnh Hội
Joseph  Trịnh Thanh  Hoàng 1969 2013 Sài Gòn Chợ Quán Môi Khôi
Joseph  Tạ Huy  Hoàng 1960 1999 Phú Thọ St Tống Viết Bường
Joseph  Lê  Hoàng 1967 2005 Tân Sơn Nhì Tân Phú
Dominic Nguyễn Thế Hoạt 1941 1970 Thủ Đức Bắc Ninh Retirement home
Thomas  Trần Văn  Hội 1950 1988 Chí Hòa An Lạc
Vincent  Nguyễn Văn  Hồng 1956 1992 Chí Hòa Tân Sa Châu
Anthony Lương Thủ Hơn 1937 1970 Bình An Private home
Dominic  Hoàng Trọng  Hợp 1967 2005 Thủ Thiêm St. Joseph the Worker
John the Baptist  Phạm Văn  Hợp 1944 1972 Thủ Thiêm Tân Lập
Francis of Assisi  Trần Đức  Huấn 1973 2009 Chí Hòa St. Vincent-Ông Tạ
Vincent  Nguyễn Minh  Huấn 1962 1999 Xóm Mới Hoàng Mai
John the Baptist Hùynh Văn Huệ 1940 1968 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Dominic  Nguyễn Tiến  Hùng 1977 2011 Tân Sơn Nhì Văn Côi
Peter  Vũ Minh  Hùng 1964 2002 Gia Định St. Martin
Francis Xavier  Trần Mạnh  Hùng 1959 1992 Bình An Bình Xuyên
Joseph  Nguyễn Mạnh  Hùng 1985 2015 Sài Gòn Chợ Quán St. Francis Xavier
John the Baptist  Vũ Mạnh  Hùng 1956 1991 Phú Thọ Hòa Hưng
Joseph Lê Quốc Hùng 1979 2018 Tân Sơn Nhì Ninh Phát
Lawrence  Hoàng Bá Quốc  Huy 1977 2007 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Joseph  Đỗ Quốc  Huy 1981 2016 Sài Gòn Chợ Quán Epiphany
Anthony  Mai Đức  Huy 1945 1972 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Paul Vũ Minh Huy 1987 2020 Hóc Môn Bạch Đằng
Peter Hoàng Vương Huynh 1984 2019 Bình An Bình Thái
Joseph Nguyễn Văn Hưng   2022 Gò Vấp Vĩnh Hiệp
Paul  Nguyễn Quốc  Hưng 1960 2001 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Dominic  Đặng Quốc  Hưng 1968 2001 Chí Hòa Lộc Hưng
Paul  Nguyễn Quốc  Hưng 1970 2003 Tân Định Tân Định
Dominic  Trương Kim  Hương 1941 1967 Phú Nhuận Retired
Joachim  Trần Văn  Hương 1960 1992 Thủ Đức Fatima Bình Triệu
Ernest  Nguyễn Văn  Hưởng 1950 1985 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Đũi
Maximilian Kolbe  Ngô Vĩnh  Hy 1964 2005 Xóm Mới Hợp An
Joseph  Đỗ Quang  Khả 1966 2005 Xóm Mới Hà Đông
Joseph Phạm Đăng Khải 1978 2015   Abroad
Martin  Trịnh Quang  Khải 1981 2018 Gia Định Hàng Sanh
John the Baptist Đặng Đức Duy Khang 1987 2021 Xóm Mới Thạch Đà
Michael  Đỗ Minh  Khang 1982 2015 Tân Sơn Nhì Thiên Ân
Peter  Đỗ Duy  Khánh 1968 2001 Sài Gòn Chợ Quán Cathedral
Vincent Nguyễn Duy Khánh   2022 Xóm Chiếu An Thới Đông
Dominic  Lâm Quang  Khánh 1968 2009 Tân Định Bùi Phát
Joseph Phan Quốc  Khánh 1982 2021 Bình An Bùi Phát
Joseph  Bùi Bằng  Khấn 1947 1973 Phú Nhuận Phát Diệm
Joseph  Nguyễn Văn  Khiêm 1969 2001 Bình An Mông Triệu
Paul  Vũ Đỗ Anh  Khoa 1971 2003 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Peter Đỗ Khắc Minh Khoa   2022 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Quán
Martin  Vũ Anh  Khoa 1976 2016 Sài Gòn Chợ Quán An Bình
Peter Lê Thành Khoái 1941 1968 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Joseph  Nguyễn Minh  Khôi 1967 1999 Tân Sơn Nhì Phú Thọ Hòa
Vincent  Đỗ Viết  Khôi 1970 2011 Hóc Môn Chợ Cầu
Thomas A.  Nguyễn Đức  Khôi 1979 2018 Xóm Mới Thạch Đà
Joseph Nguyễn Duy Khương 1983 2016 Tân Định Archbishop office
Dominic  Nguyễn Trung  Kiên 1968 2001 Hóc Môn Trung Mỹ Tây
John the Baptist  Lê Quốc  Kiệt 1975 2009 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Francis of Assisi  Lê Hoàng  Lâm 1977 2011 Gia Định Bình Hòa
Joseph  Đinh Quang  Lâm 1975 2011 Gia Định Chính Lộ
John the Baptist  Phạm Văn  Lâm 1973 2007 Xóm Mới Lam Sơn
Joseph  Phạm Bá  Lâm 1944 1971 Phú Thọ Hòa Hưng
Joseph  Nguyễn Văn  Lãnh 1972 2009 Hóc Môn Tân Quy
Dominic  Đinh Ngọc  Lễ 1942 1967 Tân Sơn Nhì Bùi Chu Retirement home
Vincent  Vũ Đức  Liêm 1967 2001 Phú Thọ Tân Phú Hòa
Aloysius Lê Văn  Liêu 1939 1968 Thủ Đức  Retirement home
Joseph  Hoàng Minh  Liệu 1965 2007 Bình An Bình An Thượng
Francis Xavier  Đậu Nguyễn Hoàng  Linh 1965 1999 Chí Hòa Nam Hòa
Vincent  Lê Ngọc  Linh 1979 2015 Thủ Đức Fatima Bình Triệu
Martin Nguyễn Phương  Linh 1987 2020 Chí Hòa Chí Hòa
Joseph Đặng Chí  Lĩnh 1969 2001 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Francis Xavier  Bảo  Lộc 1961 1992 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Joseph Nguyễn Tấn Lộc 1984 2019 Thủ Đức Thủ Đức
John  Nguyễn Vĩnh  Lộc 1974 2007 Gò Vấp St. Joseph
Dominic  Nguyễn Tuấn  Lộc 1984 2018 Chí Hòa An Lạc
Michael  Nguyễn Văn  Lộc 1941 1970 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
John the Baptist Trần Phước  Lộc 1986 2021 Sài Gòn Chợ Quán Cầu Kho
Joseph  Nguyễn Văn  Long 1969 2007 Thủ Thiêm Mỹ Hòa
Peter  Phạm Văn  Long 1957 1992 Tân Sơn Nhì Tân Sơn Nhì
Peter  Bùi Văn  Long 1941 1972 Chí Hòa Chí Hòa
Joseph Nguyễn Hoàng Long 1984 2021 Hóc Môn Trung Chánh
Joseph  Trần Bình  Long 1978 2016 Hóc Môn Tân Đông
Joseph  Trần Đình  Long 1956 1991 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral 
Joseph Trần Vũ Thiên Long 1988 2021 Thủ Đức Thủ Đức
Joseph  Phạm Hoàng  Lương 1968 2001 Hóc Môn Tân Hưng
Joseph  Trần Văn  Lưu 1952 1987 Tân Sơn Nhì Bình Thuận
John the Baptist  Nguyễn Văn  Luyến 1946 1974 Xóm Mới Lạng Sơn
Joseph Trần Đức  Mến 1956 1992 Hóc Môn Retirement home
John Đỗ Đức Minh 1983 2018 Gò Vấp Gò Vấp
John the Baptist Huỳnh Công Minh 1941 1966 Sài Gòn Chợ Quán Retirement home
Joseph  Lê Hoàng  Minh 1969 2007 Hóc Môn Châu Nam
Dominic  Nguyễn Văn  Minh 1965 1999 Phú Thọ Tân Phước
John Nguyễn Văn Minh 1932 1962 Gia Định Private home
Joseph  Phạm Công  Minh 1969 2013 Sài Gòn Chợ Quán Bàn Cờ
Joseph  Vũ Đức  Minh 1984 2018 Tân Định Tân Định
Anthony Trương Ngọc Minh   2022 Gia Định Thị Nghè
Joseph  Phùng Văn Thông  Minh 1975 2007 Tân Sơn Nhì Tân Thái Sơn
John the Baptist Minh   2022 Tân Sơn Nhì Bình Thuận
Joseph  Đinh Hoàn  Năng 1944 1970 Tân Sơn Nhì Bùi Chu Retirement home
Francis Xavier  Chu Gia  Nghĩa 1982 2016 Phú Thọ Hòa Hưng
Vincent Phạm Trung  Nghĩa 1971 2003 Chí Hòa On sick leave
Joseph Vũ Minh Nghiệp 1937 1967 Chí Hòa  Chí Hòa Retirement home 
Dominic  Nguyễn Văn  Ngọc 1966 2007 Hóc Môn Cầu Lớn
Paul  Nguyễn Đức  Nguyên 1968 2003 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Vincent Nguyễn Hoàng Lê Nguyên 1979 2016 Sài Gòn Chợ Quán St. Martin
Dominic Lê Công Nguyên   2022 Gò Vấp Hạnh Thông Tây
John Bosco Phạm Khôi Nguyên 1984 2020 Xóm Mới Hà Đông
Joseph Mary  Trần Chí  Nguyện 1940 1990 Bình An Private home
Francis Xavier Lê Văn  Nhạc 1943 1974 Gò Vấp Retirement home
Joseph Phạm Văn Nhân 1943 1970 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Dominic Hà Minh Hoàng Nhật 1984 2019 Hóc Môn Tân Quy
Jerome Trần Anh Nhật 1981 2015 Phú Nhuận Phát Diệm
John the Baptist  Trần Văn  Nhủ 1948 1993 Tân Định Công Lý
Joseph Nguyễn Văn Niệm 1937 1968 Chí Hòa  Chí Hòa Retirement home
Joseph  Phạm An Ninh 1939 1967 Gia Định Retirement home
Francis Xavier Nguyễn Hùng Oánh 1937 1972 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Joseph  Đặng Thanh  Phong 1970 2009   On sick leave
Peter Nguyễn Quốc Phong 1985 2019 Tân Sơn Nhì St. Paul
Paul Bùi Văn Phổ 1941 1968 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Paul  Nguyễn Phong  Phú 1973 2005 Gia Định Thanh Đa
Joseph Trịnh Vĩnh Phúc 1984 2020 Tân Sơn Nhì Tân Phú
Joseph  Trương Vĩnh  Phúc 1966 1998 Gia Định Mông Triệu
Francis Xavier  Ngô  Phục 1944 1973 Thủ Thiêm Retirement home
Joseph Nguyễn Hữu Phước 1984 2019 Thủ Thiêm Tân Đức
Joseph  Vũ Hữu  Phước 1969 2011 Gò Vấp Vĩnh Hiệp
Joseph  Trần Đình  Phương 1973 2005 Phú Nhuận  Tân Hòa
John the Baptist Phạm Ngọc Phương 1983 2018   Abroad
Joseph  Huỳnh Thanh  Phương 1968 2005 Xóm Chiếu Vĩnh Hội
John the Baptist  Bùi Bá Tam  Quan 1971 2003 Thủ Đức Thủ Đức
Joseph  Trần Hoàng  Quân 1976 2009 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Francis Xavier  Nguyễn Xuân  Quang 1961 1998 Chí Hòa Tân Dân
Joseph  Nguyễn Đức  Quang 1950 1985 Chí Hòa Nghĩa Hòa
Aloysius  Tô Minh  Quang 1952 1987 Xóm Chiếu An Phú
Paul Hoàng Anh  Quốc 1985 2019 Thủ Đức Tam Hà
Peter  Ngô Lập  Quốc 1977 2011 Gia Định St. Tịnh
Joseph Đinh Tất  Quý 1944 1970 Tân Sơn Nhì  Bùi Chu Retirement home
Joseph  Vũ Văn  Quyên 1974 2007 Bình An Bình Đông
Joseph  Bùi Văn  Quyền 1967 1999 Sài Gòn Chợ Quán St. Jeanne d'Arc
Barnabas  Trần Cương  Quyết 1946 1973 Phú Thọ Thăng Long
Vincent  Nguyễn Đức  Sinh 1958 1998 Phú Nhuận Thánh Mẫu
John  Bùi Thái  Sơn 1956 1992 Tân Định Archbishop office
Joseph  Nguyễn Trọng  Sơn 1959 1992 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
John the Baptist Phạm Ngọc  Sơn 1983 2016   Abroad
Vincent  Trần Quốc  Sử 1962 1998 Phú Thọ Phú Hòa
Vincent Nguyễn Anh Tài 1980 2015   Abroad
Joseph Phạm Thanh Tài 1988 2021 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Đũi
Peter  Nguyễn Văn  Tâm 1962 1998 Tân Sơn Nhì Thiên Ân
Peter  Nguyễn Công  Tâm 1972 2003 Thủ Thiêm Phú Hữu
Joseph Nguyễn Ngọc  Tâm 1986 2019 Thủ Đức Fatima Bình Triệu
John Mary Vianney  Chu Minh  Tân 1960 1992 Hóc Môn Bà Điểm
Dominic Nguyễn Đình Tân 1941 1968 Tân Sơn Nhì Bùi Chu Retirement home
Alphonsus  Nguyễn Minh  Tân 1983 2018 Xóm Chiếu Xóm Chiếu
John Baptist  Nguyễn Ngọc  Tân 1973 2005 Tân Sơn Nhì Hy Vọng
Joachim Đỗ Bá  Thái 1967 2020 Tân Sơn Nhì Nhân Hòa
Joseph Mary  Phạm Hồng  Thái 1956 1992 Xóm Chiếu Xóm Chiếu
Andrew Nguyễn Công  Thái 1982 2016 Tân Sơn Nhì Tân Thái Sơn
Joseph  Trần Viết  Thái 1974 2011 Tân Sơn Nhì Ninh Phát
Francis Xavier  Lê Văn  Thái 1959 1992 Bình An Hưng Phú
Joseph Trịnh Văn  Thậm 1944 1972 Tân Sơn Nhì Bùi Chu Retirement home
Joseph Phạm Văn Thăng 1928 1957 Thủ Đức Redemptorist'sMother Retirement home
Joseph Mary  Lê Quốc  Thăng 1966 2001 Phú Nhuận Phú Hạnh
Joseph  Trần Cao  Thăng 1971 2005 Tân Sơn Nhì Tân Hương
Francis Xavier Đào Tiến  Thắng 1986 2021 Bình An Bình An Thượng
Joseph  Nguyễn Quốc  Thắng 1969 2003 Tân Sơn Nhì Ninh Phát
Martin Đinh Vũ Minh Thắng   2022 Xóm Mới Hoàng Mai
Joseph Nguyễn Văn Thanh 1956 1992 Xóm Mới Our Lady of Perpetual Help
Francis Xavier  Nguyễn Văn  Thanh 1971 2003 Bình An Nam Hải
John the Baptist Trần Nhật Thanh 1983 2021 Tân Sơn Nhì Tân Thái Sơn
Peter Trần Văn Thanh 1961 2000 Gò Vấp On sick leave
Joseph Vũ Hoàng Thanh 1986 2021 Tân Sơn Nhì Tân Phú
Joseph  Nguyễn Hoàng  Thanh 1974 2009 Thủ Đức Bình Chiểu
Joseph  Ngô Viết  Thanh 1974 2007 Hóc Môn Mỹ Hòa
Peter  Hoàng Đình  Thành 1965 1999 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Joseph  Trần Phước  Thành 1960 1992 Xóm Mới Tử Đình
Dominic  Lê Hiến  Thành 1980 2018 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Đũi
Joseph Nguyễn Hiến Thành 1932 1961 Thủ Đức Redemptorist'sMother Retirement home
Matthew Bùi Anh Thi   2022 Chí Hòa Chí Hòa
Francis Xavier  Trần Văn  Thi 1957 1992 Tân Sơn Nhì Phú Trung
Peter  Nguyễn Văn  Thiềm 1947 1973 Xóm Mới Tân Hưng
Felix Nguyễn Văn  Thiện 1936 1967 Gia Định Private home
John the Baptist Phạm Tuấn Thiện 1985 2019 Thủ Đức Từ Đức
Paul Phùng Thiện 1979 2020 Tân Sơn Nhì Phú Thọ Hòa
Joseph  Nguyễn Cảnh  Thịnh 1980 2013 Thủ Thiêm Thủ Thiêm
Joseph  Đinh Đức  Thịnh 1966 2001 Sài Gòn Chợ Quán Our Lady, Queen of Peace
Joseph Nguyễn Đức  Thịnh 1985 2021 Chí Hòa Sao Mai
Dominic Savio Nguyễn Sĩ Thịnh 1986 2021 Hóc Môn Tân Hưng
Joseph Mary  Đoàn Văn  Thịnh 1952 1979   Private home
Joseph  Đinh Văn  Thọ 1973 2003 Xóm Chiếu  Mẫu Tâm
Joseph  Phạm Văn  Thới 1969 2011 Xóm Chiếu Thuận Phát
Andrews  Trần Minh  Thông 1960 1992 Xóm Chiếu Môi Khôi
Paul  Nguyễn Vũ  Thông 1964 2013 Xóm Chiếu Khánh Hội
Joseph  Nguyễn Ngọc  Thông 1974 2009 Tân Sơn Nhì Tân Thái Sơn
Matthews Nguyễn Mạnh Thu 1930 1961 Sài Gòn Chợ Quán Hà Nội Retirement home
Francis Xavier  Nguyễn Ngọc  Thu 1941 1970 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Dominic  Vũ Ngọc  Thủ 1952 1987 Tân Sơn Nhì Tân Việt
Vincent  Nguyễn Thế  Thủ 1962 1992 Xóm Mới An Nhơn
Joseph  Trần Anh  Thụ 1964 1998 Gò Vấp Gò Vấp
Anthony Phạm Gia Thuấn 1931 1961 Hóc Môn Private home
Joseph  Nguyễn Quốc  Thuần 1975 2018 Xóm Chiếu Phú Xuân
Joseph  Nguyễn Thanh  Thuần 1970 2003 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Francis Xavier  Phan Minh  Thuận 1984 2019 Xóm Chiếu Mẫu Tâm
Dominic Nguyễn Hữu Thuật 1985 2021 Sài Gòn Chợ Quán St. Jeanne d'Arc
Anthony  Nguyễn Đình  Thục 1947 1973 Chí Hòa Vinh Sơn - Nghĩa Hòa
Joseph  Nguyễn Hữu  Thức 1972 2009 Phú Nhuận Phú Hải
Paul  Nguyễn  Thực 1951 1987 Chí Hòa St. Anthony
Joseph Trần Văn  Thực 1983 2021 Tân Định  Bùi Phát
Joseph  Lã Công  Thường 1978 2015 Sài Gòn Chợ Quán Cathedral
Joseph  Vũ Minh  Thuỳ 1969 2007 Thủ Thiêm Thánh Linh
Dominic  Phạm Minh  Thuỷ 1945 1972 Tân Sơn Nhì Bùi Chu Retirement home
Joseph Trần Văn Thụy 1946 1972 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Paul  Võ Phương  Tiến 1976 2012 Bình An Bình Hưng
Joseph  Đinh Hiền  Tiến 1956 1998 Bình An Bình An
John the Baptist Ngô Hữu  Tiến 1980 2015 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
John the Baptist Nguyễn Trọng Tín 1984 2019 Tân Định Tân Định
Joseph  Nguyễn Trung  Tín 1983 2018 Hóc Môn Đông Quang
Vincent  Phạm Văn  Tính 1957 1992 Phú Nhuận Phú Lộc
Joseph  Hoàng Kim  Toan 1963 1998 Gia Định Hàng Sanh
Thomas Aquinas Bùi Bá Toàn   2022 Tân Sơn Nhì Thiên Ân
Joseph Đỗ Thiện Toàn 1982 2015    
John the Baptist  Nguyễn Mạnh  Toàn 1974 2013 Gò Vấp Bác Ái
Vincent Vũ Đức Toàn 1978 2015 Xóm Chiếu An Thới Đông
Joseph  Bùi Công  Trác 1965 1999 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Savio  Nguyễn Cao  Trí 1980 2015 Xóm Chiếu Xóm Chiếu
John the Baptist  Trần Văn  Trí 1974 2007 Hóc Môn Bùi Môn
Joseph  Nguyễn Đức  Trí 1968 2001 Tân Sơn Nhì Tân Châu
Peter  Phan Khắc  Triển 1973 2003 Hóc Môn Tân Đông
Joseph  Cao Minh  Triết 1980 2011 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Joseph  Nguyễn Hữu  Triết 1945 1972 Chí Hòa Tân Sa Châu
Augustine  Nguyễn Văn  Trinh 1942 1971 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
Michael  Phạm Trường  Trinh 1971 2005 Tân Định St. Paul 3
Joseph  Phạm Văn  Trọng 1973 2007 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Martin Nguyễn Đức Trọng 1985 2018   Abroad
Peter Nguyễn Đức Trọng 1986 2019 Gia Định Gia Định
Joseph  Nguyễn Văn  Trọng 1944 1970 Xóm Mới Retirement home
Peter  Nguyễn Văn  Trọng 1963 1998 Xóm Mới Trung Bắc
Vincent Vũ Đức Trọng 1987 2020 Hóc Môn Tân Đông
Stephen  Huỳnh  Trụ 1942 1974 Sài Gòn Chợ Quán Retirement home
Peter Joseph  Hà Thiên  Trúc 1970 2009 Tân Sơn Nhì St. Martin
Clement  Lê Minh  Trung 1961 1998 Chí Hòa Chí Hòa
Joseph  Phạm Công  Trường 1964 2001 Thủ Đức Tam Hà
Joseph Nguyễn Nhật Trường   2022 Thủ Đức Bình Chiểu
Joseph Vũ Quang Trường 1971 2015 Xóm Mới Bắc Dũng
Joseph Trần Anh   2022 Tân Sơn Nhì Phú Trung
Joseph  Lê Cẫm  1975 2013 Xóm Mới Lam Sơn
Dominic  Nguyễn Khải  1977 2013 Tân Sơn Nhì Tân Phú
Bartholomew  Nguyễn Hoàng  1975 2010 Phú Thọ St. Joseph
Joseph  Ngô Vũ Anh  Tuấn 1980 2011 Gia Định St. Martin
Joseph Vương Sĩ  Tuấn 1960 1992 Sài Gòn Chợ Quán Pastoral Center
Jospeh Lê Hoàng Tuấn 1981 2020 Phú Thọ Bắc Hà
Joseph Nguyễn Hoàng Tuấn 1979 2015 Chí Hòa  Nam Hòa
Joseph  Phạm Quốc  Tuấn 1965 2001 Gia Định Thị Nghè
Peter Lưu Đoàn Tuấn   2022 Sài Gòn Chợ Quán Chợ Đũi
Joseph  Phạm Đức  Tuấn 1959 1992 Gò Vấp Hạnh Thông Tây
Peter  Trần Anh Tuấn 1987 2020 Thủ Đức Thủ Đức
Joseph Mary  Nguyễn Quốc  Tuấn 1981 2015 Hóc Môn Tân Hưng
Luke  Trần Quang  Tung 1968 2001 Hóc Môn Tân Hiệp
Peter  Kiều Công  Tùng 1964 1999 Tân Định Archbishop office
Joseph Nguyễn Mạnh Tùng   2022 Gia Định Mông Triệu
Joseph  Mai Thanh  Tùng 1953 1995 Gia Định Gia Định
Joseph  Phạm Sỹ  Tùng 1969 2005 Hóc Môn Trung Chánh
Peter  Nguyễn Thanh  Tùng 1965 2001 Phú Thọ Bắc Hà
Peter  Nguyễn Quốc  Tuý 1942 1969 Tân Sơn Nhì Tân Thái Sơn
Joseph  Nguyễn Văn  Tuyên 1977 2013 Xóm Mới Lạng Sơn
Dominic  Ngô Quang  Tuyên 1948 1973 Xóm Chiếu Phú Xuân
Joseph  Đoàn Công  Tuyên 1976 2013 Gò Vấp Xóm Thuốc
John the Baptist  Nguyễn Quang  Tuyến 1969 2003 Chí Hòa Nam Thái
Joseph  Đoàn Văn  Tuyến 1971 2005 Hóc Môn Bạch Đằng
Peter Phan Khắc Từ 1938 1968   Retirement home
Joseph Mary Ngô Văn Tỵ 1977 2013 Gia Định Our Lady of Immaculate Conception
Dominic  Đinh Văn  Vãng 1947 1973 Chí Hòa Chí Hòa Retirement home
John Chrysostom  Tri Công Vị 1939 1968 Chí Hòa Retirement home
Vincent Nguyễn Quốc Viễn   2022 Thủ Thiêm Cao Thái
Joseph Đào Tiến Việt 1986 2021 Tân Sơn Nhì Tân Hương
John  Lê Quang  Việt 1962 1999 Phú Thọ Đồng Tiến
Paul  Huỳnh Quốc  Vinh 1979 2013 Tân Sơn Nhì Bình Thuận
Vincent  Trương Đức  Vinh 1978 2016   Abroad
John the Baptist  Đỗ Quốc  Vinh 1980 2016 Tân Định Vườn Xoài
Joseph Martin Hồ Quốc Vinh   2022 Hóc Môn Bùi Môn
Joseph Đỗ Xuân  Vinh 1970 2001 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Anthony Mai Xuân Vinh 1975 2013 Sài Gòn Chợ Quán Reserved Seminary
Joseph  Nguyễn Đức  Vinh 1970 2008 Phú Nhuận Phú Quý
Martin de Porrès  Trần Quang  Vinh 1974 2005 Xóm Chiếu Tắc Rỗi
Peter  Nguyễn Văn  1958 1992 Sài Gòn Chợ Quán Epiphany
Joseph  Nguyễn Đức  1963 1999 Sài Gòn Chợ Quán Our Lady of Fatima
Joseph  Dương  1955 1999 Gò Vấp Bến Hải
Joseph Đào Hoàng 1983 2013 Phú Thọ Phú Bình
Joseph Đào Nguyên 1976 2014 Tân Định Secretary Office
Joseph Phạm Quang 1980 2019 Gia Định  Thanh Đa
Frédéric  Cao Lê Minh  Vương 1971 2011 Tân Sơn Nhì St. Paul
Joseph  Nguyễn Quốc  Vương 1977 2013 Gia Định Epiphany
Dionysius  Phạm Bùi  Vượng 1965 2003 Sài Gòn Chợ Quán Seminary
Peter  Nguyễn Ngọc  Vượng 1959 1992 Thủ Thiêm Tân Lập
Vincent  Mai Xuân  Xinh 1964 2016 Tân Sơn Nhì Bình Thuận
Ignatius  Hồ Văn  Xuân 1947 1975 Sài Gòn Chợ Quán Cathedral
Joseph  Trịnh Tín  Ý 1948 1975 Phú Thọ St. Vincent de Paul
Joseph Nguyễn Như Yêng 1942 1968 Xóm Mới Phát Diệm Retirement home

Alexandre de Rhodes Association

Thomas Trần Bá  Đài 1942 1995 Tân Sơn Nhì Đắc Lộ 
Joseph Đinh Trần Trung Hiếu 1968 2016 Tân Sơn Nhì Đắc Lộ
John the Baptist Trần Như Hùng 1950 2001 Tân Sơn Nhì Đắc Lộ
Vincent Nguyễn Bá  Quý 1939 1966 Tân Sơn Nhì Bùi Chu Retirement home
Vincent Phạm Văn Trị 1944 1975 Tân Sơn Nhì Retirement home
Joseph Vũ Ngọc  Tuynh 1954 2016 Tân Sơn Nhì Đắc Lộ

Societas Domus Dei

Joseph Đặng Xuân An 1963 2006 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Philip Phan  Chánh 1965 2008 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Peter Tạ Hùng Dũng 1968 2015 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Vincent Đặng Minh Hoàng 1967 2009 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Dominic Trần Quang Khải 1960 2011 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Joseph Nguyễn Thế  Mạnh 1939 1992 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Francis Xavier Hồ Văn Mậu 1949 2001 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Joseph Cao Văn Ninh 1960 1994 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Stanislaus Nguyễn Kim  Quang 1955 2005 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Joachim Nguyễn Văn San 1953 2001 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
John Phạm Văn  Thanh 1973 2015 Gia Định Gia Định
Joachim Nguyễn Thành  Tựu 1972 2010 Gò Vấp Vĩnh Hiệp
Anthony Đoàn Văn Vinh 1958 2006 Gia Định St. Nguyễn Duy Khang Convent
Bernard Phạm Văn Vĩnh 1972 2014 Hóc Môn Lạc Quang

Latest Posts

  • Empty Data

Popular Post

  • Không có dữ liệu
Top