Deceased Priests

Deceased Priests

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Died
1 ArchB. Paul Bùi Văn Đọc 1944 1970 07.03.2018
2 Bishop Aloysius Phạm Văn Nẫm 1919 1948 30.06.2001
3 Francis X. Trần Trung Lương 1918 1946 01.03.1998
4 John B. Hoàng Trọng Xuân 1920 1950 25.03.1998
5 Peter Nguyễn Viết Khai 1919 1951 07.05.1998
6 John B. Trần Văn Cừ 1927 1958 09.05.1998
7 Dominic Đinh Đồng Cương 1903 1933 18.05.1998
8 Joseph Nguyễn Hữu Tống 1922 1950 25.05.1998
9 John Lê Trung Độ 1918 1950 04.06.1998
10 Peter Nguyễn Văn Long 1915 1943 19.06.1998
11 John B. Trần Văn Kim 1949 1985 21.10.1998
12 Peter Nguyễn Minh Cảnh 1920 1945 23.10.1998
13 Paul Nguyễn Văn Thông 1928 1955 27.04.1999
14 Joseph  Mai Xuân Hoà 1923 1954 30.05.1999
15 Joseph Nguyễn Văn Tuyên 1930 1959 08.08.1999
16 Jerome Phạm Ngọc Giá 1937 1968 28.12.1999
17 Joseph Đỗ Đức Hạnh 1918 1948 19.02.2000
18 Paul Ngô Đình Hiển 1905 1936 05.04.2000
19 Paul Hồ Văn Lành 1915 1941 24.04.2000
20 Peter Võ Văn Ngộ 1930 1958 29.05.2000
21 Peter Nguyễn Đức Chính 1940 1969 16.06.2000
22 Paul Nguyễn Văn Đậu 1912 1938 08.01.2001
23 John B. Nguyễn Văn Huệ 1910 1938 18.01.2001
24 Michael Mỹ Nguyễn Bá Chấn 1913 1942 15.02.2001
25 Clement Nguyễn Kim Thạch 1920 1949 20.04.2001
26 John Đinh Tiến Hoàn 1922 1957 03.05.2001
27 John B. Nguyễn Văn Thục 1937 1967 05.05.2001
28 Peter Vũ Văn Huỳnh 1922 1950 20.05.2001
29 Peter Vũ Văn Mạch 1918 1953 30.06.2001
30 Simon Nguyễn Văn Lập 1911 1938 19.12.2001
31 Peter Nguyễn Văn Hầu 1941 1972 08.01.2002
32 John B. Hồ Văn Vui 1917 1945 08.01.2002
33 Joseph Vũ Quang Tuyến 1927 1952 20.01.2002
34 Anthony Vũ Doãn Cát 1922 1950 28.02.2002
35 Joseph M. Nguyễn Đức Thịnh 1914 1942 29.10.2002
36 Anthony Nguyễn Văn Luận 1924 1953 24.12.2002
37 Francis X. Trần Xuân Lai 1935 1966 19.01.2003
38 Anthony Đỗ Minh (Đại) Độ 1917 1944 23.03.2003
39 Vincent Vũ Thế Hưng 1940 1969 03.04.2003
40 Paul  Trần Hữu Lý 1911 1939 02.05.2003
41 James Đỗ Minh Lý 1923 1948 03.05.2003
42 Joseph Đỗ Trọng Tấn 1920 1954 04.05.2003
43 John B. Trần Đức Huyên 1928 1955 24.05.2003
44 Peter Nguyễn Xuân Đính 1943 1971 12.06.2003
45 James Nguyễn Hữu Trí 1918 1944 22.09.2003
46 John Mary Trần Văn Hiến Minh 1918 1944 21.10.2003
47 Peter Nguyễn Văn Chốn 1931 1958 02.12.2003
48 Anthony Phùng Quang Mạnh 1922 1947 16.01.2004
49 Dominic M. Phạm Chí Thành 1917 1944 26.03.2004
50 Joseph M. Đỗ Duy Lạn 1948 2000 14.04.2004
51 Dominic Đinh Huy Năng 1907 1939 20.04.2004
52 Peter Trịnh Việt Yên 1924 1953 28.04.2004
53 Vincent Lê Minh Vọng 1943 1969 06.11.2004
54 Joseph Nguyễn Hoà Nhã 1922 1950 13.02.2005
55 Joseph Ngô Đức Thắng 1923 1950 14.09.2005
56 Joseph Đoàn Phi Hùng 1919 1949 16.11.2005
57 Nicola Vũ Gia Đệ 1924 1954 23.12.2005
58 Isidore Bùi Thái Học 1920 1950 20.02.2006
59 Joseph Trần Văn Đắc 1946 1977 27.02.2006
60 Matthew Trần Trinh Khiết 1914 1940 15.06.2006
61 Paul Võ Văn Bộ 1916 1943 06.08.2006
62 Thomas  Trần Quốc Phú 1917 1944 15.09.2006
63 Dominic Nguyễn Xuân Hy 1925 1954 01.10.2006
64 Joseph Trần Trung Nghĩa 1943 1970 06.01.2007
65 Peter Đinh Thái Tâm 1948 1975 06.04.2007
66 Peter Hoàng Quốc Trương 1923 1949 07.05.2007
67 Joseph Trần Văn Phước 1944 1973 14.05.2007
68 Augustin Nguyễn Thái Sanh 1937 1967 28.07.2007
69 Joseph Phạm Châu Diên 1914 1946 14.08.2007
70 John B. Bùi Kim Dương 1926 1951 13.10.2007
71 Joseph Nguyễn Thanh Khiết 1910 1939 26.10.2007
72 Anthony Trần Văn Bật 1920 1950 25.02.2008
73 Ignatius Mai Xuân Hậu 1923 1953 17.07.2008
74 Thomas Dương Ngọc Phán 1927 1954 18.07.2008
75 Anthony  Nguyễn Quang Bạch 1940 1968 06.09.2008
76 Dominic Vũ Nguyên Thiều 1927 1957 22.10.2008
77 Joseph Trần Văn Bình 1925 1953 20.04.2009
78 Robert Nguyễn Thiện Tâm 1935 1962 28.04.2009
79 Augustin  Nguyễn Hữu Trọng 1911 1950 07.05.2009
80 Peter Trương Bá Cần 1930 1958 10.07.2009
81 Joseph Đinh Cao Thuấn 1925 1954 12.07.2009
82 Joseph Mai Văn Rự 1951 1987 06.08.2009
83 Dominic Nguyễn Văn Vĩnh 1938 1967 24.08.2009
84 John B.  Nguyễn Đức Hân 1946 1975 06.12.2009
85 Luke Nguyễn Thanh Bình 1928 1958 16.12.2009
86 Peter Nguyễn Văn Châu 1945 1972 13.01.2010
87 Joseph Vũ Anh Tuấn 1952 1994 22.01.2010
88 Vincent Nguyễn Hưng 1927 1959 21.02.2010
89 Joseph Trịnh Hưng Kỷ 1929 1957 26.05.2010
90 Thomas Trần Văn Dụ 1916 1943 12.08.2010
91 Peter Cao Văn Đạt 1937 1966 25.10.2010
92 John B. Phạm John 1968 2003 29.11.2010
93 Ignatius Nguyễn Đức Trị 1910 1939 12.01.2011
94 Luke Trần Khánh Tích 1932 1962 18.06.2011
95 Joseph Đinh Huy Hưởng 1940 1969 08.08.2011
96 Ignatius Nguyễn Thới Hoà 1935 1962 02.10.2011
97 Henry Nguyễn Sơn Xuyên 1928 1954 20.10.2011
98 Hilary Nguyễn Công Minh 1925 1968 29.01.2012
99 Dominic Bùi Minh Sơn 1933 1962 02.06.2012
100 Martin Đỗ Văn Diệp 1932 1961 30.07.2012
101 Joachim Nguyễn Đăng Chí 1937 1966 29.11.2012
102 Joachim Nguyễn Văn Hiếu 1924 1951 08.03.2013
103 Leo Nguyễn Văn Hiền 1920 1945 09.04.2013
104 Dominic Đỗ Anh Dũng  1958 1998 14.06.2013
105 Dominic Võ Văn Tân 1927 1955 12.07.2013
106 Raphael Lê Trọng Thục 1939 1967 03.08.2013
107 Martin Lê Ngọc Khánh 1924 1952 18.10.2013
108 Augustin Phạm Minh Tri 1936 1963 16.11.2013
109 Joseph Trần Năng Luật 1928 1957 16.01.2014
110 James Nguyễn Kim Điền 1957 1999 16.02.2014 
111 Gregory Trần Phương Phi 1921 1949 26.03.2014
112 Peter Phạm Minh Công 1927 1957 21.05.2014
113 Albert Trần Phúc Nhân 1932 1958 14.06.2014
114 Joseph Đinh Cao Tùng 1927 1995 21.07.2014
115 Matthew Lê Minh Châu 1932 1959 21.09.2014
116 Peter Dư Tác Thiện 1922 1950 22.12.2014
117 Nicholas Đinh Quang Điện 1918 1960 22.03.2015
118 Joseph Nguyễn Bá Chính 1925 1954 03.04.2015
119 Francis S. Nguyễn Quốc Hoàng 1960 1999 26.04.2015
120 Peter Lã Quang Hiệu 1936 1963 19.05.2015
121 Joseph Nguyễn Hữu Bằng 1930 1958 19.05.2015
122 Vincent Ngô Minh Tân 1943 1968 18.06.2015
123 Joseph Phan Du Vịnh 1924 1954 15.09.2015
124 John B. Đinh Hữu Dong 1925 1955 21.04.2016
125 Bernard Phạm Văn Quy 1912 1942 11.05.2016
126 John B. Nguyễn Văn Dư 1937 1962 06.06.2016
127 Dominic  Bùi Quang Tuyến 1934 1963 09.06.2016
128 Peter Nguyễn Công Danh 1935 1963 27.07.2016
129 Francis X. Huỳnh Hữu Đặng 1932 1960 08.09.2016
130 Joseph Vũ Viết Hà 1928 1957 14.10.2016
131 Francis X. Bùi Văn Minh 1943 1972 18.10.2016
132 Ignatius Nguyễn Đức Chấn 1919 1944 28.11.2016
133 Peter Nguyễn Hoàng Hai 1934 1962 27.01.2017
134 Joseph Mary Đỗ Đình Ánh 1954 1992 24.04.2017
135 Joseph  Đinh Quang Thịnh 1948 1977 10.06.2017
136 Peter Nguyễn Thiện Thuật 1924 1952 05.08.2017
137 John B. Phạm Năng Trí 1922 1950 20.10.2017
138 Francis B. Trần Văn Khả 1938 1967 17.11.2017
139 Joseph Mary Đinh Bình Định 1925 1953 25.02.2018
140 Joseph Nguyễn Thiện Toàn 1931 1958 10.07.2018
141 Thomas Nguyễn Văn Khiêm 1934 1962 02.08.2018
142 John B. Đoàn Vĩnh Phúc 1930 1965 22.08.2018
143 Anthony Nguyễn Văn Toàn 1957 1992 30.08.2018
144 Joseph Lê Đình Quế Minh 1941 1967 22.09.2018
145 Paul Lê Tấn Thành 1927 1955 07.10.2018
146 Joachim Vũ Ngọc Long 1933 1961 01.01.2019
147 Vincent Nguyễn Văn Định 1938 1966 20.02.2019
148 Joseph Phạm Trung Thu 1946 1972 12.04.2019
149 John the Baptist Lê Đăng Niêm 1937 1966 30.04.2019
150 Peter Nguyễn Văn Nhuận 1940 1968 05.09.2019
151 Andrew Vũ Bình Định 1945 1973 17.09.2019
152 Joseph Trịnh Văn Viễn 1944 1972 13.01.2020
153 Francis Xavier Nguyễn Hữu Tấn 1925 1951 01.02.2020
154 Thomas Đặng Toàn Trí 1940 1969 11.02.2020
155 Louis Trần Phúc Vỵ 1924 1948 24.02.2020
156 Alphonsus Nguyễn Công Phương 1937 1967 20.12.2020
157 Peter Nguyễn Văn Bắc 1957 1992 10.01.2021
158 Francis Assisi Lê Quang Đăng 1943 1969 04.02.2021
159 Peter Nguyễn Quang Toàn 1946 1974 15.02.2021
160 Joseph Nguyễn Văn Chủ 1947 1975 24.05.2021
161 Francis Xavier Đinh Quang Tịnh 1924 1953 18.10.2021

 

Latest Posts

  • Empty Data

Popular Post

  • Không có dữ liệu
Top