Xóm Mới

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Thạch Đà
Saint Joseph
1956

1/1 Phạm Văn Chiêu Street, Ward 9, Gò Vấp District

John the Baptist Nguyễn Xuân Đức 2004 Francis Xavier Trần Minh Hiếu, joseph Đoàn Công Tuyên 2016, 2018
Thái Bình
Our Lady of the Rosary
1955 - 1997

48/16 Thống Nhất Street, Ward 13, Gò Vấp District

Joseph Đỗ Mạnh Cường 2001
Trung Bắc
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 1993

20/358 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District
 

Joseph Trần Anh Thụ 2012
Tử Đình
Saint Joseph
1955 - 2003

20/233A Thống Nhất Street, Ward 15, Gò Vấp District

Vincent Nguyễn Minh Huấn 2003 Joachim Lại Phúc Khá CRM 2016
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Our Lady of Perpetual Help
1971 - 1993

5/82 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District

Joseph Nguyễn Văn Thanh 2017

Pages

Subscribe to Xóm Mới