Xóm Mới

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Thạch Đà
Saint Joseph
1956

1/1 Phạm Văn Chiêu Street, Ward 9, Gò Vấp District

John the Baptist Nguyễn Xuân Đức 2004 Joseph Nguyễn Ngọc Thông , John Nguyễn Vĩnh Lộc 2009, 2007
Thái Bình
Our Lady of the Rosary
1955 - 1997

48/16 Thống Nhất Street, Ward 13, Gò Vấp District

Joseph Đỗ Mạnh Cường 2001 Joseph Trần Viết Thái 2011
Trung Bắc
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 1993

20/358 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District
 

Joseph Trần Anh Thụ 2012 Joseph Lê Cẫm Tú 2013
Tử Đình
Saint Joseph
1955 - 2003

20/233A Thống Nhất Street, Ward 15, Gò Vấp District

Vincent Nguyễn Minh Huấn 2003 Vincent Đỗ Viết Khôi 2011
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Our Lady of Perpetual Help
1971 - 1993

5/82 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District

Francis Xavier Đậu Nguyễn Hoàng Linh 2004

Pages

Subscribe to Xóm Mới