Xóm Mới

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
An Nhơn
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1970 - 1970

15/173 Lê Hoàng Phái Street, Ward 17, Gò Vấp District

Vincent Nguyễn Thế Thủ 2016 Joseph M. Nguyễn Hùng CRM 2016
Bắc Dũng
Saint Joseph
1954 - 1992

31/330 Thống Nhất Street, Ward 15, Gò Vấp District

Joseph Trần Cao Thăng 2011
Hà Nội
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 2002

49/7 Thống Nhất Street, Ward 13, Gò Vấp District

Dominic Đinh Ngọc Lễ 1987 Joseph Phùng Văn Thông Minh 2016
Hà Đông
Saint Joseph
1954 - 1971

530 Thống Nhất Street, Ward 16, Gò Vấp District

John the Baptist Vũ Mạnh Hùng 2015 Martin Trần Đình Khiêm Ái 2016
Hoàng Mai
Our Lord Jesus Christ the King
1956 - 2006

18/368 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District

Vincent Vũ Đức Liêm 2005
Hợp An
Our Lady of the Assumption
1954 - 1991

41/1 Phạm Văn Chiêu Street, Ward 13, Gò Vấp District

John Baptist Nguyễn Ngọc Tân 2011
Lam Sơn
Saint Vincent Ferrer
1976 - 1968

106/1124 Lê Đức Thọ Street, Ward 13, Gò Vấp District

John the Baptist Phạm Văn Lâm 2016
Lạng Sơn
Saint Joseph
1955 - 1997

25/1 Lê Đức Thọ Street, Ward 16, Gò Vấp District

John the Baptist Nguyễn Văn Luyến 1992 2015
Nữ Vương Hòa Bình
Saint Mary Mother of God
1965 - 2000

63/2 Lê Đức Thọ Street, Ward 13, Gò Vấp District

Joseph Bùi Văn Quyền 2009
Tân Hưng
The Assumption of Our Lady
1955 - 1994

2/43 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District

Peter Nguyễn Văn Thiềm 1975

Pages

Subscribe to Xóm Mới