Xóm Mới

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
An Nhơn
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1970 - 1970

15/173 Lê Hoàng Phái Street, Ward 17, Gò Vấp District

Paul Nguyễn Quốc Hưng 2010 Joseph Nguyễn Cảnh Thịnh 2013
Bắc Dũng
Saint Joseph
1954 - 1992

31/330 Thống Nhất Street, Ward 15, Gò Vấp District

Joseph Trần Cao Thăng 2011
Hà Nội
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 2002

49/7 Thống Nhất Street, Ward 13, Gò Vấp District

Dominic Đinh Ngọc Lễ 1987
Hà Đông
Saint Joseph
1954 - 1971

530 Thống Nhất Street, Ward 16, Gò Vấp District

Paul Nguyễn Thực 2001 John the Baptist Phạm Văn Lâm 2010
Hoàng Mai
Our Lord Jesus Christ the King
1956 - 2006

18/368 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District

Vincent Vũ Đức Liêm 2005
Hợp An
Our Lady of the Assumption
1954 - 1991

41/1 Phạm Văn Chiêu Street, Ward 13, Gò Vấp District

John Baptist Nguyễn Ngọc Tân 2011
Lam Sơn
Saint Vincent Ferrer
1976 - 1968

106/1124 Lê Đức Thọ Street, Ward 13, Gò Vấp District

Peter Nguyễn Văn Nhuận 1975
Lạng Sơn
Saint Joseph
1955 - 1997

25/1 Lê Đức Thọ Street, Ward 16, Gò Vấp District

John the Baptist Nguyễn Văn Luyến 1992 Joseph Đinh Đức Hậu 2010
Nữ Vương Hòa Bình
Saint Mary Mother of God
1965 - 2000

63/2 Lê Đức Thọ Street, Ward 13, Gò Vấp District

Joseph Bùi Văn Quyền 2009
Tân Hưng
The Assumption of Our Lady
1955 - 1994

2/43 Lê Đức Thọ Street, Ward 15, Gò Vấp District

Peter Nguyễn Văn Thiềm 1975

Pages

Subscribe to Xóm Mới