Thủ Thiêm

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Thánh Cẩm
19.03
1955
12 đường 11, ấp Chân Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ, Quận 9

 

Joachim Nguyễn Văn San 2009
Thánh Gẫm
Our Lord Jesus Christ the King
1848 - 1999

Street 16, Gò Công Quarter, Long Thạnh Mỹ Ward, District 9
 

Vincent Phạm Trung Nghĩa 2012
Thánh Giuse Thợ
Saint Joseph for employment
1970 - 2002

452 Hà Nội Highway , Phước Long A Ward, District 9
 

Dominic Hoàng Trọng Hợp 2011
Thánh Linh
Pentecost Sunday
1962 - 1999

1/6 Quarter 1, Phong Phú Street, Tăng Nhơn Phú B Ward, District 9
 

Ignatius Nguyễn Quốc Bảo 2012
Thánh Tâm
The Sacred Heart of Jesus
1977 - 1986

43 Trần Hưng Đạo Street, Quarter 1, Hiệp Phú Ward, District 9

Dominic Phạm Văn Đổng, OFM 2008
Thiên Thần
Saint Michael
1975

600 Hà Nội Highway, An Phú Ward, District 2

Peter Trần Văn Nhân, SJ 2006
Thủ Thiêm
Saints Peter an Paul
1859 - 1956

58 Quarter 1, Thủ Thiêm Ward, District 2
 

John the Baptist Lê Đăng Niêm 2002 Joachim Nguyễn Văn Hiếu 1987

Pages

Subscribe to Thủ Thiêm