Tân Định

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Our Lady of Perpetual Help
1963

38 Kỳ Đồng Street, Ward 9, District 3

Joseph Hồ Đắc Tâm, CSsR. 2011 Peter Nguyễn Thành Tâm, CSsR., Joseph Lê Quang Uy, CSsR. 1970, 1998

Pages

Subscribe to Tân Định