Hóc Môn

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Ba Thôn
Saint John Bosco
1975 - 1987

5/6 Hà Huy Giáp Street, Thạnh Lộc Ward, District 12

Vincent Trần Ngọc Bạch Bích, SDB 2011
Bà Điểm
Saint Joseph for employment
1863 - 1992

10/8  Trung Lân Hamlet, Bà Điểm Ward, Hóc Môn District

John Mary Vianney Chu Minh Tân 2011
Bạch Đằng
The Holy Family
1955 - 2001

591A Nguyễn Ảnh Thủ Street, Trung Mỹ Tây Ward, District 12

Francis of Assisi Nguyễn Văn Dinh 2007
Bùi Môn
Our Lord Jesus Christ the King
1955 - 1999

4/2 Tân Tiến Hamlet, Xuân Thới Đông Ward, Hóc Môn District

Peter Nguyễn Ngọc Vượng 2006 Joseph Nguyễn Minh Đức 2009
Cầu Lớn
Our Lady of Perpetual Help
2000 - 2003

1E, Đặng Công Bỉnh Street, Xuân Thới Sơn Ward, Hóc Môn District

Dominic Đỗ Văn Bình, S.D.B. 2008
Châu Nam
Our Lord Jesus Christ the King
1955 - 1998

76/8 Thống Nhất 2 Hamlet, Tân Thới Nhì Ward, Hóc Môn District

Dominic Nguyễn Trung Kiên 2006
Chợ Cầu
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1869 - 1989

30/7 Nguyễn Văn Quá Street, Đông Hưng Thuận Ward, District 12

Joseph Trần Thanh Công 2008 Joseph Lê Hoàng Minh 2010
Hóc Môn
Saint Joseph
1961 - 1997

5/15C Group 68, Quarter 8, Hóc Môn District

Francis Xavier Nguyễn Trung Thành, S.D.B. 2011
Lạc Quang
Saint Peter
1962 - 1973

51/5 Lạc Quang Street, Quarter 2, Tân Thới Nhất Ward, District 12

Francis Xavier Trần Văn Thi 2007 Dominic Trần Quang Khải, S.D.D. 2011
Nam Hưng
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 1969

53/7 Thống Nhất 2 Hamlet, Tân Thới Nhì Ward, Hóc Môn District
 

Peter Nguyễn Thanh Hiền 2008

Pages

Subscribe to Hóc Môn