Gò Vấp

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Bác Ái
Saint Joseph
1956 - 1982

144 Nguyễn Thượng Hiền Street, Ward 1, Gò Vấp District

Joseph Trần Đình Phương 2005
Bến Cát
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1963 - 2003

173/2/3 Dương Quảng Hàm Street, Ward 5, Gò Vấp District

Peter Phạm Huy Hoàng SDB 2017 Hieronimo Nguyễn Văn Sỹ 2017
Bến Hải
Our Lady of the Assumption
1956 - 1981

332/60 Dương Quảng Hàm Street, Ward 5, Gò Vấp District

Joseph Phạm Công Trường 2005
Gò Vấp
Saint Anna
1888 - 1997

112/11 Phan Văn Trị Street, Ward 10, Gò Vấp District

Francis Xavier Trần Mạnh Hùng 2012
Hạnh Thông Tây
Saint Joseph
1910 - 1920

53/7 Quang Trung Street, Ward 11, Gò Vấp District

Joseph Phạm Đức Tuấn 2005 Joseph Đinh Quang Lâm 2012
Hòa Bình
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1981 - 2006

95/645 Nguyễn Kiệm Street, Ward 3, Gò Vấp District

Joseph Nguyễn Văn Phú OP 2015
Mân Côi
Our Lady of the Rosary
1967 - 1980

90 Nguyễn Thái Sơn Street, Ward 3, Gò Vấp District

James Phạm Văn Phượng OP 2015 Joseph Phạm Văn Duy OP 2015
Thánh Giuse - Gò Vấp
Saint Joseph
1955 - 1961

36 Nguyễn Du Street, Ward 7, Gò Vấp District

Joseph Trần Phước Thành 2006
Vĩnh Hiệp
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
2006

52/382E Quang Trung Street, Ward 12, District Gò Vấp

Dominic Nguyễn Văn Hiệp 2006
Xóm Thuốc
Our Lord Jesus Christ the King
1955 - 1991

213 Quang Trung Street, Ward 10, Gò Vấp District

Joseph Nguyễn Văn Chủ 1990

Pages

Subscribe to Gò Vấp