Chí Hòa

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
An Lạc
Our Lord Jesus Christ the King
1957 - 1972

15/2 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 5, Tân Bình District

Thomas Trần Văn Hội 2011 Dominic Đinh Công Đức 2010
Antôn
Saint Anthony of Padua
1957

947/5 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 7,  Tân  Bình District

Vincent Nguyễn Văn Định 2005
Chí Hòa
Our Lady of the Rosary
1771 - 1990

149 Bành Văn Trân Street, Ward 7, Tân Bình District

Clemente Lê Minh Trung 2009 Joseph Nguyễn Hoàng Chương 2010
Khiết Tâm
The Immaculate Heart of Mary
1968

28 Long Hưng Street, Ward 7, Tân Bình District

John Chrysostom Tri Công Vị 1981
Lộc Hưng
Our Lady of the Rosary
1955 - 1963

58/6 Chấn Hưng Street, Ward 6, Tân Bình District

Dominic Đặng Quốc Hưng 1975 1999
Mẫu Tâm
The Immaculate Heart of Mary
1955 - 1972

389 Hoàng Văn Thụ Street, Ward 2, Tân Bình District

Peter Nguyễn Văn Tâm 2001
Nam Hòa
Saint Joseph
1955 - 1998

35/40/9 Đất Thánh Street, Ward 6, Tân Bình District

Joseph Trần Văn Lưu 2006 Joseph Hoàng Minh Liệu 2010
Nam Thái
Our Lady of the Assumption
1956 - 1994

168/50 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 5, Tân Bình District

Paul Bùi Văn Phổ 1974
Nghĩa Hòa
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 1963

25/18 Nghĩa Hòa Street, Ward 6, Tân Bình District

Joseph Nguyễn Đức Quang 2006 John Bosco Phạm Văn Phương, CMC 2006
Sao Mai
Our Lady of the Assumption
1955 - 1970

130/54 Nghĩa Phát Street, Ward 7, Tân Bình District

Dominic Đinh Văn Vãng 1980 Joseph Nguyễn Hữu Danh 2011

Pages

Subscribe to Chí Hòa