Chí Hòa

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
An Lạc
Our Lord Jesus Christ the King
1957 - 1972

15/2 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 5, Tân Bình District

Thomas Trần Văn Hội 2011 Savio Nguyễn Cao Trí 2017
Antôn
Saint Anthony of Padua
1957

947/5 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 7,  Tân  Bình District

Paul Nguyễn Thực 2015
Chí Hòa
Our Lady of the Rosary
1771 - 1990

149 Bành Văn Trân Street, Ward 7, Tân Bình District

Clemente Lê Minh Trung 2009 Joseph Nguyễn Hoàng Tuấn 2015
Khiết Tâm
The Immaculate Heart of Mary
1968

28 Long Hưng Street, Ward 7, Tân Bình District

Peter Nguyễn Văn Giáo SOLT 2017
Lộc Hưng
Our Lady of the Rosary
1955 - 1963

58/6 Chấn Hưng Street, Ward 6, Tân Bình District

Dominic Đặng Quốc Hưng 1975 1999
Mẫu Tâm
The Immaculate Heart of Mary
1955 - 1972

389 Hoàng Văn Thụ Street, Ward 2, Tân Bình District

Martin de Porres Chu Quang Định 2018
Nam Hòa
Saint Joseph
1955 - 1998

35/40/9 Đất Thánh Street, Ward 6, Tân Bình District

Francis Xavier Đậu Nguyễn Hoàng Linh 2017 Hieronimo Trần Anh Nhật 2017
Nam Thái
Our Lady of the Assumption
1956 - 1994

168/50 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 5, Tân Bình District

John Baptist Nguyễn Quang Tuyến 2018
Nghĩa Hòa
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1954 - 1963

25/18 Nghĩa Hòa Street, Ward 6, Tân Bình District

Joseph Nguyễn Đức Quang 2006 Bonaventura Trần Văn Hưng CRM 2018
Sao Mai
Our Lady of the Assumption
1955 - 1970

130/54 Nghĩa Phát Street, Ward 7, Tân Bình District

Dominic Đinh Văn Vãng 1980 Joseph Vũ Quang Trường 2015

Pages

Subscribe to Chí Hòa