Bình An

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Bình An
Our Lady of the Rosary
1955 - 1972

2287 Phạm Thế Hiển Street, Ward 6, Distric 8

Joseph Trịnh Văn Viễn 1999 Joseph Nguyễn Trung Tín, Joseph Lương Đức Nguyện CRM 2018, 2017
Bình An Thượng
The Conversion of Saint Paul
1954 1992
2903 Phạm Thế Hiển Street, Ward 7, District 8

 

Francis Xavier Nguyễn Xuân Quang 2006 Paul Huỳnh Quốc Vinh 2017
Bình Hưng
Our Lady of the Assumption
1963 - 2001

A24/09, National Highway 50, Quarter 1, Bình Hưng  Ward, Bình Chánh  District

Francis Xavier Nguyễn Văn Thanh 2018
Bình Minh
Our Lady of the Assumption
1975 - 2000

132/69B Bến Bình Đông Street, Ward 15, District 8

John the Baptist Nguyễn Hữu Hiệp 2018
Bình Sơn
The Annunciation of the Lord
1955 - 1969

3012 Phạm Thế Hiển Street, Ward 7, District 8

Joseph Nguyễn Văn Long 2006
Bình Thái
Saint Peter
1955-1970

1755 Phạm Thế Hiển Street, Ward 6, District 8

Joseph Phạm Quốc Tuấn 2016
Bình Thuận
Our Lady of Perpetual Help
1955

3131 Phạm Thế Hiển Street, Ward 7, District 8

Joseph Lê Ngọc Đa 2015
Bình Xuyên
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1964 - 1997

68 Dương Bá Trạc Street, Ward 2, District 8

Peter Phạm Văn Long 2010
Bình Đông
The Sacred Heart of Jesus
1956 - 1995

119 Bến Mễ Cốc Street, Ward 15, District 8

Joseph Nguyễn Quốc Thắng 2007
Chánh Hưng
Saint Joseph
1968 - 1973

45 Hồ Biểu Chánh Street, Ward 4, District 8

Peter Nguyễn Công Tâm 2009

Pages

Subscribe to Bình An