DECEASED PRIESTS

No

Patron

Name

Born

Ordained Priest

Died

1

ArchB. Paul

Bùi Văn Đọc

1944

1970

07.03.2018

2

Bishop Aloisiô

Phạm Văn Nẫm

1919

1948

30.06.2001

3

Francis X.

Trần Trung Lương

1918

1946

01.03.1998

4

John B.

Hoàng Trọng Xuân

1920

1950

25.03.1998

5

Peter

Nguyễn Viết Khai

1919

1951

07.05.1998

6

John B.

Trần Văn Cừ

1927

1958

09.05.1998

7

Dominic

Đinh Đồng Cương

1903

1933

18.05.1998

8

Joseph

Nguyễn Hữu Tống

1922

1950

25.05.1998

9

John

Lê Trung Độ

1918

1950

04.06.1998

10

Peter

Nguyễn Văn Long

1915

1943

19.06.1998

11

John B.

Trần Văn Kim

1949

1985

21.10.1998

12

Peter

Nguyễn Minh Cảnh

1920

1945

23.10.1998

13

Paul

Nguyễn Văn Thông

1928

1955

27.04.1999

14

Joseph 

Mai Xuân Hoà

1923

1954

30.05.1999

15

Joseph

Nguyễn Văn Tuyên

1930

1959

08.08.1999

16

Hieronimo

Phạm Ngọc Giá

1937

1968

28.12.1999

17

Joseph

Đỗ Đức Hạnh

1918

1948

19.02.2000

18

Paul

Ngô Đình Hiển

1905

1936

05.04.2000

19

Paul

Hồ Văn Lành

1915

1941

24.04.2000

20

Peter

Võ Văn Ngộ

1930

1958

29.05.2000

21

Peter

Nguyễn Đức Chính

1940

1969

16.06.2000

22

Paul

Nguyễn Văn Đậu

1912

1938

08.01.2001

23

John B.

Nguyễn Văn Huệ

1910

1938

18.01.2001

24

Michael Mỹ

Nguyễn Bá Chấn

1913

1942

15.02.2001

25

Clement

Nguyễn Kim Thạch

1920

1949

20.04.2001

26

John

Đinh Tiến Hoàn

1922

1957

03.05.2001

27

John B.

Nguyễn Văn Thục

1937

1967

05.05.2001

28

Peter

Vũ Văn Huỳnh

1922

1950

20.05.2001

29

Peter

Vũ Văn Mạch

1918

1953

30.06.2001

30

Simon

Nguyễn Văn Lập

1911

1938

19.12.2001

31

Peter

Nguyễn Văn Hầu

1941

1972

08.01.2002

32

John B.

Hồ Văn Vui

1917

1945

08.01.2002

33

Joseph

Vũ Quang Tuyến

1927

1952

20.01.2002

34

Anthony

Vũ Doãn Cát

1922

1950

28.02.2002

35

Joseph M.

Nguyễn Đức Thịnh

1914

1942

29.10.2002

36

Anthony

Nguyễn Văn Luận

1924

1953

24.12.2002

37

Francis X.

Trần Xuân Lai

1935

1966

19.01.2003

38

Anthony

Đỗ Minh (Đại) Độ

1917

1944

23.03.2003

39

Vincent

Vũ Thế Hưng

1940

1969

03.04.2003

40

Paul 

Trần Hữu Lý

1911

1939

02.05.2003

41

James

Đỗ Minh Lý

1923

1948

03.05.2003

42

Joseph

Đỗ Trọng Tấn

1920

1954

04.05.2003

43

John B.

Trần Đức Huyên

1928

1955

24.05.2003

44

Peter

Nguyễn Xuân Đính

1943

1971

12.06.2003

45

James

Nguyễn Hữu Trí

1918

1944

22.09.2003

46

John Mary

Trần Văn Hiến Minh

1918

1944

21.10.2003

47

Peter

Nguyễn Văn Chốn

1931

1958

02.12.2003

48

Anthony

Phùng Quang Mạnh

1922

1947

16.01.2004

49

Dominic M.

Phạm Chí Thành

1917

1944

26.03.2004

50

Joseph M.

Đỗ Duy Lạn

1948

2000

14.04.2004

51

Dominic

Đinh Huy Năng

1907

1939

20.04.2004

52

Peter

Trịnh Việt Yên

1924

1953

28.04.2004

53

Vincent

Lê Minh Vọng

1943

1969

06.11.2004

54

Joseph

Nguyễn Hoà Nhã

1922

1950

13.02.2005

55

Joseph

Ngô Đức Thắng

1923

1950

14.09.2005

56

Joseph

Đoàn Phi Hùng

1919

1949

16.11.2005

57

Nicola

Vũ Gia Đệ

1924

1954

23.12.2005

58

Isidoro

Bùi Thái Học

1920

1950

20.02.2006

59

Joseph

Trần Văn Đắc

1946

1977

27.02.2006

60

Matthews

Trần Trinh Khiết

1914

1940

15.06.2006

61

Paul

Võ Văn Bộ

1916

1943

06.08.2006

62

Thomas 

Trần Quốc Phú

1917

1944

15.09.2006

63

Dominic

Nguyễn Xuân Hy

1925

1954

01.10.2006

64

Joseph

Trần Trung Nghĩa

1943

1970

06.01.2007

65

Peter

Đinh Thái Tâm

1948

1975

06.04.2007

66

Peter

Hoàng Quốc Trương

1923

1949

07.05.2007

67

Joseph

Trần Văn Phước

1944

1973

14.05.2007

68

Augustin

Nguyễn Thái Sanh

1937

1967

28.07.2007

69

Joseph

Phạm Châu Diên

1914

1946

14.08.2007

70

John B.

Bùi Kim Dương

1926

1951

13.10.2007

71

Joseph

Nguyễn Thanh Khiết

1910

1939

26.10.2007

72

Anthony

Trần Văn Bật

1920

1950

25.02.2008

73

Ignatio 

Mai Xuân Hậu

1923

1953

17.07.2008

74

Thomas

Dương Ngọc Phán

1927

1954

18.07.2008

75

Anthony 

Nguyễn Quang Bạch

1940

1968

06.09.2008

76

Dominic

Vũ Nguyên Thiều

1927

1957

22.10.2008

77

Joseph

Trần Văn Bình

1925

1953

20.04.2009

78

Roberto

Nguyễn Thiện Tâm

1935

1962

28.04.2009

79

Augustin 

Nguyễn Hữu Trọng

1911

1950

07.05.2009

80

Peter

Trương Bá Cần

1930

1958

10.07.2009

81

Joseph

Đinh Cao Thuấn

1925

1954

12.07.2009

82

Joseph

Mai Văn Rự

1951

1987

06.08.2009

83

Dominic

Nguyễn Văn Vĩnh

1938

1967

24.08.2009

84

John B. 

Nguyễn Đức Hân

1946

1975

06.12.2009

85

Luke

Nguyễn Thanh Bình

1928

1958

16.12.2009

86

Peter

Nguyễn Văn Châu

1945

1972

13.01.2010

87

Joseph

Vũ Anh Tuấn

1952

1994

22.01.2010

88

Vincent

Nguyễn Hưng

1927

1959

21.02.2010

89

Joseph

Trịnh Hưng Kỷ

1929

1957

26.05.2010

90

Thomas

Trần Văn Dụ

1916

1943

12.08.2010

91

Peter

Cao Văn Đạt

1937

1966

25.10.2010

92

John B.

Phạm John

1968

2003

29.11.2010

93

Ignatio

Nguyễn Đức Trị

1910

1939

12.01.2011

94

Luke

Trần Khánh Tích

1932

1962

18.06.2011

95

Joseph

Đinh Huy Hưởng

1940

1969

08.08.2011

96

Ignatio 

Nguyễn Thới Hoà

1935

1962

02.10.2011

97

Henrico

Nguyễn Sơn Xuyên

1928

1954

20.10.2011

98

Hilario

Nguyễn Công Minh

1925

1968

29.01.2012

99

Dominic

Bùi Minh Sơn

1933

1962

02.06.2012

100

Martin

Đỗ Văn Diệp

1932

1961

30.07.2012

101

Joachim

Nguyễn Đăng Chí

1937

1966

29.11.2012

102

Joachim

Nguyễn Văn Hiếu

1924

1951

08.03.2013

103

Lêô

Nguyễn Văn Hiền

1920

1945

09.04.2013

104

Dominic

Đỗ Anh Dũng 

1958

1998

14.06.2013

105

Đôminicô

Võ Văn Tân

1927

1955

12.07.2013

106

Raphael

Lê Trọng Thục

1939

1967

03.08.2013

107

Martinô

Lê Ngọc Khánh

1924

1952

18.10.2013

108

Augustin

Phạm Minh Tri

1936

1963

16.11.2013

109

Joseph

Trần Năng Luật

1928

1957

16.01.2014

110

James

Nguyễn Kim Điền

1957

1999

16.02.2014 

111

Gregorio

Trần Phương Phi

1921

1949

26.03.2014

112

Peter

Phạm Minh Công

1927

1957

21.05.2014

113

Albertô

Trần Phúc Nhân

1932

1958

14.06.2014

114

Joseph

Đinh Cao Tùng

1927

1995

21.07.2014

115

Matthews

Lê Minh Châu

1932

1959

21.09.2014

116

Peter

Dư Tác Thiện

1922

1950

22.12.2014

117

Nicola

Đinh Quang Điện

1918

1960

22.03.2015

118

Joseph

Nguyễn Bá Chính

1925

1954

03.04.2015

119

Francis S.

Nguyễn Quốc Hoàng

1960

1999

26.04.2015

120

Peter

Lã Quang Hiệu

1936

1963

19.05.2015

121

Joseph

Nguyễn Hữu Bằng

1930

1958

19.05.2015

122

Vincent

Ngô Minh Tân

1943

1968

18.06.2015

123

Joseph

Phan Du Vịnh

1924

1954

15.09.2015

124

John B.

Đinh Hữu Dong

1925

1955

21.04.2016

125

Bernard

Phạm Văn Quy

1912

1942

11.05.2016

126

John B.

Nguyễn Văn Dư

1937

1962

06.06.2016

127

Dominic 

Bùi Quang Tuyến

1934

1963

09.06.2016

128

Peter

Nguyễn Công Danh

1935

1963

27.07.2016

129

Francis X.

Huỳnh Hữu Đặng

1932

1960

08.09.2016

130

Joseph

Vũ Viết Hà

1928

1957

14.10.2016

131

Francis X.

Bùi Văn Minh

1943

1972

18.10.2016

132

Ignatio

Nguyễn Đức Chấn

1919

1944

28.11.2016

133

Peter

Nguyễn Hoàng Hai

1934

1962

27.01.2017

134

Joseph Mary

Đỗ Đình Ánh

1954

1992

24.04.2017

135

Joseph 

Đinh Quang Thịnh

1948

1977

10.06.2017

136

Peter

Nguyễn Thiện Thuật

1924

1952

05.08.2017

137

John B.

Phạm Năng Trí

1922

1950

20.10.2017

138

Francis B.

Trần Văn Khả

1938

1967

17.11.2017

139

Joseph Mary

Đinh Bình Định

1925

1953

25.02.2018

140

Joseph

Nguyễn Thiện Toàn

1931

1958

10.07.2018

141

Thomas

Nguyễn Văn Khiêm

1934

1962

02.08.2018

142

John B.

Đoàn Vĩnh Phúc

1930

1965

22.08.2018

143

Anthony

Nguyễn Văn Toàn

1957

1992

30.08.2018

144

Joseph

Lê Đình Quế Minh

1941

1967

22.09.2018

145

Paul

Lê Tấn Thành

1927

1955

07.10.2018

146

Joachim

Vũ Ngọc Long

1933

1961

01.01.2019