FROM OTHER DIOCESES

 

No.

Patron

Name

Born

Ordained Priest

Deanery

Diocese

1

Joseph

Đào Xuân Thanh

1937

1965

Phú Thọ

Ban Mê Thuột

2

Joseph

Nguyễn Tiến Khẩu

1940

1971

Sài Gòn-Chợ Quán

Ban Mê Thuột

3

Joseph

Nguyễn Công Định

1928

1958

Sài Gòn-Chợ Quán

Cần Thơ

4

Anthony

Bùi Ngọc Trợ

1925

1954

Xóm Chiếu

Đà Nẵng

5

Simon

Trương Xuân Thanh

1923

1945

Sài Gòn-Chợ Quán

Kontum

6

Joseph

Bùi Đức Vượng

1930

1958

Gia Định

Kontum

7

Sebastian

Đỗ Đức Phổ

1936

1966

Sài Gòn-Chợ Quán

Long Xuyên

8

Francis Xavier

Nguyễn Thượng Uyển

1924

1954

Sài Gòn-Chợ Quán

Long Xuyên

9

Peter

Dương Đình Tảo

1946

1975

Phú Nhuận

Long Xuyên

10

Peter

Vũ Văn Tự Chương

1928

1956

Xóm Mới

Nha Trang

11

Francis Xavier

Nguyễn Đức Quỳnh

1955

1980

Xóm Mới

Phát Diệm

12

Dominic

Kiều Ngọc Linh

1958

2005

Thủ Đức

Phú Cường

13

Dominic

Hoàng Duy Thanh

1927

1956

Gia Định

Phú Cường

14

Ambroise

Đỗ Bích Ngô

1930

1960

Sài Gòn-Chợ Quán

Quy Nhơn

15

Francis Xavier

Trần Hoà

1932

1962

Phú Nhuận

Quy Nhơn

16

Francis Xavier

Dương Văn Mỹ

1928

1959

Xóm Mới

Vĩnh Long

17

Thomas

Nguyễn Hữu Lễ

1946

1974

Thủ Đức

Vĩnh Long

18

Anthony

Khổng Tiến Giác

1925

1954

Thủ Đức

Xuân Lộc

19

John the Baptist

Trần Văn Hộ

1927

1958

Phú Nhuận

Xuân Lộc

20

John

Phạm Đình Nhu

1928

1959

Xóm Mới

Xuân Lộc

21

Joseph

Trần Văn Nghị

1937

1965

Sài Gòn-Chợ Quán

Xuân Lộc

22

Joseph

Khổng Năng Bao

1938

1968

Xóm Mới

Xuân Lộc

23

Anthony

Nguyễn Ngọc Sơn

1948

1974

Sài Gòn-Chợ Quán

Xuân Lộc

24

Francis Xavier

Nguyễn Viết Linh

1945

1975

Thủ Đức

Xuân Lộc