RELIGIOUS PRIESTS

No

Patron

Name

Born

Ordained Priest

Congregation

Community

Deanery

1

Francis X.

Nguyễn Tiến Dưng

1970

2005

A.A.

CĐ Fatima

Thủ Đức

2

Peter

Phạm Văn Dương

1973

2012

A.A.

CĐ Mông Triệu 

Gia Định

3

Paul

Nguyễn Văn Hưng

1972

2009

A.A.

CĐ Fatima

Thủ Đức

4

Andrews

Đoàn Hiếu Minh Tuấn

1983

2016

A.A.   

CĐ Fatima

Thủ Đức

5

Francis X.

Phạm Văn Huân

1980

2016

A.A.

CĐ Bác Ái XH

Hóc Môn

6

Joachim

Lê Văn Chiến

1976

2008

CM

CĐ Vincent

Tân Sơn Nhì

7

Joseph

Vũ Tuyên Huấn

1976

2018

CM

CĐ Vincent

Tân Sơn Nhì

8

Paul

Nguyễn Quang Thanh

1972

2005

CM

CĐ Vincent

Tân Sơn Nhì

9

Peter

Trần Công Thạnh

1972

2005

CM

CĐ Phú Nhuận

Phú Nhuận

10

Joseph

Trần Văn Trung

1970

2004

CM

CĐ Vincent

Tân Sơn Nhì

11

Peter

Phan Văn Đạt

1972

2014

CMF

CĐ Sallent

Chí Hoà

12

John B.

Trần Bình Hoá

1975

2018

CMF

CĐ Sallent

Chí Hoà

13

Gabriel

Hoàng Thái Sơn

1979

2015

CMF

CĐ Claret

Thủ Thiêm

14

Joseph

Trịnh Minh Diên

1978

2017

CP

Passion

Thủ Đức

15

Thomas

Nguyễn Như Thành

1978

2012

CP

Passion

Thủ Đức

16

Peter

Hoàng Chính Trực

1981

2012

CP

Passion

Thủ Đức

17

Joseph

Nguyễn Ngọc Tuấn

1986

2017

CP

Passion

Thủ Đức

18

John B.

Trịnh Công Tuệ

1982

2017

CP

Passion

Thủ Đức

19

John Vianney

Nguyễn Hữu Lợi

1961

2015

CPpS

CĐ Hoà Hưng

Phú Thọ

20

Dominic

Bùi Anh Nhân

1967

2015

CPpS

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

21

Peter

Hoàng Minh Tâm

1967

2017

CPpS

CĐ Lạc Quang

Hóc Môn

22

Joseph

Vũ Minh Trực

1970

2015

CPpS

CĐ Hoà Hưng

Phú Thọ

23

Francis S.

Trần Tuấn Anh

1963

2008

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

24

Matthia

Vũ Hoài Ân

1975

2017

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

25

Paul

Ngô Văn Bạo

1968

2011

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

26

Bernard

Vũ Ngọc Biển

1974

2016

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

27

Paul

Lương Quý Bình

1968

2011

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

28

Martin

Phạm Công Bình

1962

2008

CRM

Dòng Trinh Vương

Hóc Môn

29

Robert

Phạm Văn Bình

1962

2013

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

30

Maximilian K.

Hoàng Duy Bổn

1959

2010

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

31

Paul

Hoàng Minh Châu

1964

2010

CRM

NT Tam Hà

Thủ Đức

32

John 

Nguyễn Chí

1964

2013

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

33

Hilario

Phạm Ngọc Chính

1973

2010

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

34

John TG.

Nguyễn Công Chức

1947

2011

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

35

Luke

Nguyễn Viết Cương

1976

2016

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

36

John Vianney

Phạm Mạnh Cương

1967

2008

CRM

NT Bình Lợi

Gia Định

37

Maximilian K.

Hoàng Hùng Cường

1964

2017

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

38

Paul

Lê Huy Cường

1976

2016

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

39

Bernard

Vũ Cao Cường

1958

2010

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

40

Andrews

Phạm Đình Dũng

1973

2015

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

41

Gabriel

Phan Tiến Dũng

1980

2016

CRM

NT Bùi Phát

Tân Định

42

Michael

Thân Văn Duy

1969

2010

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

43

Ignatio

Lê An Đại

1930

1966

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

44

Pio X

Nguyễn Quang Đán

1947

1983

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

45

Joseph

Trần Văn Đắc

1962

2013

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

46

Dominic

Đoàn Quốc Đình

1967

2012

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

47

Hieronimo

Nguyễn Văn Định

1961

2003

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

48

Robert

Vũ Quốc Định 

1958

2003

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

49

Michael

Nguyễn Trung Giáo

1933

1973

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

50

Francis Ass.

Hoàng Trọng Hà

1956

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

51

Francis S.

Nguyễn Khánh Hà

1962

2011

CRM

NT Xóm Chiếu

Xóm Chiếu

52

Benedict

Phạm Đức Hảo

1981

2017

CRM

CĐ Lộc Hưng

Chí Hoà

53

Philip

Nguyễn Thái Hiệp

1966

2008

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

54

Bonaventura

Phạm Văn Hiệp

1959

2013

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

55

Luke

Trần Văn Hoà

1965

2009

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

56

John Vianney

Cái Huy Hoàng

1964

2010

CRM

NT ĐM Vô Nhiễm

Gia Định

57

Joseph M.

Nguyễn Văn Hoàng

1971

2014

CRM

NT Châu Bình

Thủ Đức

58

Benedict

Nguyễn Viết Huân

1950

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

59

Vincent

Nguyễn Đức Hùng

1981

2017

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

60

Joseph

Nguyễn Hùng

1974

2016

CRM

NT An Nhơn

Xóm Mới

61

Dominic

Nguyễn Mạnh Hùng

1974

2014

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

62

John Lasan

Đặng Quốc Hưng

1966

2010

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

63

Bonaventura

Trần Văn Hưng

1958

2002

CRM

NT Nghĩa Hoà

Chí Hoà

64

Vincent

Mai Đức Hữu

1957

2009

CRM

NT Nhân Hoà

Tân Sơn Nhì

65

Joachim

Lại Phúc Khả

1976

2016

CRM

NT Tử Đình

Thủ Đức

66

Peter

Trần Minh Khải

1962

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

67

Emmanuel

Vũ Hồng Khanh

1968

2007

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

68

Henrico

Đinh Văn Khánh

1980

2017

CRM

NT Bình Lợi

Gia Định

69

Andrews M.

Đinh Văn Khương

1974

2014

CRM

NT Nhân Hoà

Thủ Đức

70

Ignatio Ant.

Trần Anh Kiệt

1965

2009

CRM

CĐ Lộc Hưng

Chí Hoà

71

John Boscô

Phạm Ngọc Liên

1941

1973

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

72

Matthia

Phan Anh Linh

1965

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

73

Paul

Tống Thanh Minh

1973

2017

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

74

Joseph

Phan Nam

1953

1989

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

75

Joseph

Lương Đức Nguyện

1969

2008

CRM

NT Bình An

Bình An

76

Dominic

Nguyễn Văn Nguyên

1968

2017

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

77

Louis Gonzaga

Phạm Y Phan

1979

2017

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

78

Ambrosio

Ng Năng Thanh Phong

1974

2017

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

79

Francis Ass.

Đinh Hồng Phúc

1976

2015

CRM

NT Thuận Phát

Xóm Chiếu

80

Leo

Nguyễn Văn Phước

1963

2012

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

81

Joseph

Phạm Thành Phương

1967

2016

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

82

John Bosco

Phạm Văn Phương

1966

2010

CRM

NT Châu Bình

Chí Hoà

83

Henri

Đinh Viết Quý

1951

2001

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

84

John KK

Phạm Bá Tạo

1974

2012

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

85

Alphongsus

Nguyễn Văn Tâm

1967

2014

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

86

Raymundo

Trần Văn Tâm

1949

2002

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

87

Luke

Trần Kim Tân

1975

2016

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

88

Michael

Phạm Văn Thái

1971

2014

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

89

Louis Gonzaga

Nguyễn Ngọc Thanh

1962

2007

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

90

Francis Ass.

Hoàng Anh Thăng

1941

1993

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

91

Barnaba

Nguyễn Đức Thiệp

1928

1967

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

92

Stephan

Phạm Thân Thiết

1948

2001

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

93

Jamea

Nguyễn Văn Thuận

1963

2007

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức

94

Ignatio

Phạm Huy Thuỷ

1958

2011

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

95

Thadeus

Đinh Tri Thức

1939

1975

CRM

Nghỉ hưu

Thủ Đức

96

Leo M.

Đào Dũng Tiến

1963

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

97

Luke

Nguyễn Phương Tiệp

1960

2009

CRM

TV Mẹ Dâng Mình

Thủ Đức 

98

Nicolas

Nguyễn Tính

1969

2014

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

99

Boniface

Đinh Văn Toàn

1980

2017

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

100

Matthews

Dương Quốc Toản

1963

2008

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

101

John B.

Vũ Đình Tới

1965

2010

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

102

Dominic

Lê Văn Tri

1963

2009

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

103

Maximilian K.

Phạm Minh Trí

1958

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

104

Matthia

Phạm Hữu Trung

1958

2012

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

105

VincentYến

Lê Trung Trực

1961

2015

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

106

Camilo

Nguyễn Đức Tuân

1937

1984

CRM

Retired

Thủ Đức

107

Augustin

Phan Anh Tuấn

1961

2007

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

108

Joseph

Trần Quang Tuần

1961

2012

CRM

C Redemptorist’s  Mother

Thủ Đức

109

Albertô

Phạm Khánh Chánh

1964

1995

CRSV

CĐ Hóc Môn

Hóc Môn

110

Vincent

Nguyễn Văn Định

1954

1997

CS

CĐ Bình Chiểu

Thủ Đức

111

Joseph

Trần Thiện Nguyễn

1984

2016

CS

CĐ Bình Chiểu

Thủ Đức

112

Joachim

Trần Đình Thông

1985

2018

CS

CĐ Bình Chiểu

Thủ Đức

113

Dominic Xuyên

Vũ Ngọc Cương

1980

2018

CSC

CĐ Thị Nghè

Gia Định

114

Joseph

Ngô Văn Định

1977

2012

CSC

CĐ Thị Nghè

Gia Định

115

Peter

Vũ Văn Vượng

1982

2017

CSC

CĐ Thị Nghè

Gia Định

116

Peter

Nguyễn Mạnh Hải

1982

2018

CSJB

CĐ Phú Lâm

Sài Gòn-Chợ Quán

117

Paul

Đặng Minh Quang

1977

2017

CSJB

CĐ Tập Viện

Bình An 

118

Joseph

Phạm Văn Tân

1967

2018

CSJB

CĐ Phú Lâm

Sài Gòn-Chợ Quán

119

John B.

Trần Đức Thuận

1983

2015

CSJB

NT Bình Đông

Bình An

120

Joseph

Nguyễn Thiện Lãm

1966

2006

CSSp

Bến Hải

Gò Vấp

121

Joseph

Lê Phú Quốc

1969

2010

CSSp

Tân Hoà

Phú Nhuận

122

Patrick

Phan Bá Thông

1949

1978

CSSp

Tân Hoà

Phú Nhuận

123

Anthony

Lê Quang Trinh

1954

2007

CSSp

Tân Hoà

Phú Nhuận

124

John B.

Lê Trung Ân

1972

2007

CSsR

TV Mai Thôn

Gia Định

125

Joseph

Phạm Văn Bảo

1953

1994

CSsR

NT ĐMHCG

Tân Định 

126

Dominic

Trần Quốc Bảo

1962

1990

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

127

John B.

Hoàng Xô Băng

1972

2004

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

128

Joseph 

Nguyễn Ngọc Bích

1952

1990

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

129

Joachim

Lê Văn Chinh

1972

2007

CSsR 

 NT Đồng Hoà

Xóm Chiếu

130

Joseph

Chu Đình Chuyển

1941

1996

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

131

Anthony

Nguyễn Văn Dũng

1976

2008

CSsR

TV Mai Thôn

Gia Định

132

Paul

Trần Hữu Dũng

1954

1994

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

133

Joseph

Bá Văn Đạt

1979

2017

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

134

Joseph M. 

Lê Thanh Thiện Đạt

1984

2015

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

135

Joseph

Phạm Kim Điệp

1946

1975

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

136

John B.

Nguyễn Bình Định

1969

2004

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

137

Joseph

Phạm Quốc Giang

1971

2007

CSsR

TV Mai Thôn

Gia Định

138

Paul

Bùi Thông Giao

1937

1965

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

139

John B.

Lê Thanh Hải

1975

2013

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

140

Joseph

Nguyễn Duy Hải

1983

2017

CSsR

TV Cần Giờ 

Xóm Chiếu

141

John B.

Trần Quang Hào

1948

1994

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

142

Joseph

Nguyễn Thể Hiện

1970

2000

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

143

Joseph 

Phan Đức Hiệp

1949

1990

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

144

Thomas

Cao Minh Hội

1979

2017

CSsR

TV Cần Giờ

Xóm Chiếu

145

Joseph

Trần Văn Hội

1948

1990

CSsR

NT Đồng Hoà

Xóm Chiếu

146

Thomas

Trần Quốc Hùng

1947

1976

CSsR

NT ĐMHCG

Tân Định

147

Alphongsô

Trần Ngọc Hướng

1979

2011

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

148

Luke

Nguyễn Hữu Khanh

1965

2001

CSsR

TV Cần Giờ

Xóm Chiếu

149

Joseph

Lê Chiếu Khắp

1946

1997

CSsR

TV Cần Giờ

Xóm Chiếu

150

Peter

Nguyễn Anh Kiệt

1974

2014

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

151

Thomas

Phạm Huy Lãm 

1933

1960

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

152

Peter

Đinh Ngọc Lâm

1961

1996

CSsR

TV Mai Thôn

Gia Định

153

Paul

Lê Xuân Lộc

1976

2008

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

154

Joseph

Nguyễn Văn Lộc

1943

1972

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

155

Thomas A.

Phạm Phú Lộc

1970

2002

CSsR

NT ĐMHCG

Tân Định

156

Joseph

Ngô Tấn Lực

1948

2001

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

157

Joachim

Nguyễn Đức Mầng

1950

1993

CSsR

TV Mai Thôn

Tân Định

158

Joseph

Nguyễn Tuấn Minh

1982

2014

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

159

Anthony

Phạm Văn Nam

1925

1955

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

160

Leo

Lê Trung Nghĩa

1927

1954

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

161

John B.

Nguyễn Văn Phán

1936

1963

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

162

Paul

Ngô Văn Phi

1970

2007

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

163

Joachim

Hà Ngọc Phú

1973

2004

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

164

Michael

Nguyễn Hữu Phú

1929

1956

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

165

Joseph

Hoàng Phúc

1955

1995

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

166

John B.

Lê Đình Phương

1963

1997

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

167

Joseph

Nguyễn Hồng Phước

1970

2005

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

168

John B.

Nguyễn Minh Phương

1967

2004

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

169

Paul

Trần Văn Quang

1945

1976

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

170

Vincent

Phạm Cao Quý

1977

2010

CSsR

TV Mai Thôn

Gia Định

171

Joseph

Phạm Cao Thanh Sơn

1965

2001

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

172

Thomas 

Trương Đình Sơn

1959

2003

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

173

Joseph

Hồ Đắc Tâm

1961

2000

CSsR

NT Cần Giờ

Xóm Chiếu

174

Peter

Nguyễn Thành Tâm

1941

1970

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

175

Anthony

Lê Ngọc Thanh

1969

2005

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

176

Vincent

Phạm Trung Thành

1955

1990

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

177

Joseph

Trần Ngọc Thao

1935

1959

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

178

Dominic

Trần Thật

1976

2007

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

179

Joseph

Nguyễn Duy Thịnh

1980

2016

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

180

Anthony M.

Vũ Quốc Thịnh

1973

2008

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

181

Dominic

Nguyễn Đức Thông

1957

1993

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

182

Paul

Nguyễn Hữu Thuận

1976

2008

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

183

Alphongsô

Phạm Gia Thuỵ

1934

1962

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

184

Stanislas

Lê Vĩnh Thuỷ

1944

1976

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

185

Paul

Đinh Khắc Tiệu

1926

1956

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

186

Joseph 

Nguyễn Quốc Toản

1979

2011

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

187

Peter

Đỗ Minh Trí

1961

2002

CSsR

NT ĐMHCG

Tân Định

188

Joseph

Vũ Đức Triệu

1972

2006

CSsR

TV Cần Giờ

Xóm Chiếu

189

Anthony

Nguyễn Văn Trung

1926

1958

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

190

Peter

Hoàng Minh Tuấn

1931

1957

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

191

Joseph

Lê Quang Tuấn

1964

2001

CSsR

TV Sài Gòn

Gia Định

192

Martin

Vũ Đồng Tùng

1977

2010

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

193

Hilario

Nguyễn Gia Tước

1937

1964

CSsR

Hưu Dưỡng

Xóm Chiếu

194

Anthony

Trần Ứng Tường

1941

1974

CSsR

Hưu Dưỡng

Tân Định

195

Joseph

Lê Quang Uy

1959

1998

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

196

Michael

Ngô Đình Vãn

1952

2000

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

197

Paul

Lưu Quang Bảo Vinh

1972

2001

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

198

Joseph

Trương Hoàng Vũ

1977

2010

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

199

Joseph

Vũ Văn Vượng

1983

2017

CSsR

TV Mai Thôn

Gia Định

200

Joseph

Nguyễn Trường Xuân

1953

1995

CSsR

TV Sài Gòn

Tân Định

201

John B.

Trần Hữu Hạnh

1959

2008

FSF

CĐ Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

202

Joseph

Đỗ Duy Châu

1960

2006

FVP

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

203

Andrews

Nguyễn Xuân Thoại

1976

2016

FVP

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

204

Joseph

Nguyễn Quang Tuyến

1977

2012

FVP

CĐ Hoà Hưng

Phú Thọ

205

Peter

Nguyễn Văn Đang

1974

2012

ICM

ICM Bình Triệu

Thủ Đức

206

Joseph

Đoàn Công Thành

1950

1993

ICM

ICM Minh Đức

Thủ Thiêm

207

Joseph

Nguyễn Phước Đạt

1980

2018

ICM

ICM Bình Triệu

Thủ Đức

208

Dominic

Đỗ Ngọc Hoàng

1959

1999

IJ

CĐ Phú Quý

Phú Nhuận

209

Paul M.

Nguyễn Huệ

1951

1997

IJ

CĐ An Lạc

Chí Hoà

210

Joseph M.

Nguyễn Xuân Lân

1956

1999

IJ

CĐ Paul

Tân Sơn Nhì

211

John B. M.

Nguyễn Chánh Thi

1965

1999

IJ

CĐ An Lạc

Chí Hoà

212

Joseph

Đinh Văn Thắng

1981

2016

MF

CĐ Sao Mai

Chí Hoà

213

Joseph

Nguyễn Ngọc Anh

1979

2015

MI

CĐ Tam Hải

Thủ Đức

214

Paul

Nguyễn Như Hiếu

1972

2014

MI

CĐ Mẫu Tâm

Chí Hoà

215

Joseph

Vũ Anh Hoàng

1977

2012

MI

CĐ Tam Hải

Thủ Đức

216

Joseph

Trần Văn Phát

1978

2010

MI

CĐ Tam Hải

Thủ Đức

217

Joseph

Đỗ Đức Phú

1976

2008

MI

CĐ Mẫu Tâm

Chí Hoà

218

John B.

Phương Đình Toại

1976

2005

MI

CĐ Mẫu Tâm

Chí Hoà

219

Vincent

Vũ Quốc Toản

1984

2018

MI

CĐ Mẫu Tâm

Chí Hoà

220

Dominic

Đinh Trần Thanh Tú

1971

2007

MI

CĐ Tam Hải

Thủ Đức

221

Joseph

Nguyễn Huy Hoàng

1981

2015

MSC

CĐ Xóm Mới

Xóm Mới

222

Vincent

Phạm Ngọc Minh

1981

2018

MSC

CĐ Mục Vụ

Xóm Mới

223

Joseph

Bùi Vũ Quang

1980

2017

MSC

CĐ Thỉnh Viện

Hóc Môn

224

John Bosco

Trần Đức Quý

1977

2015

MSC

CĐ Xóm Mới

Xóm Mới

225

Joseph

Nguyễn Như Thắng

1972

2016

MSC

CĐ Thỉnh Viện

Hóc Môn

226

John B.

Trần Kim Thời

1960

1995

MSC

CĐ Học viện

Chí Hòa

227

Joseph

Nguyễn Như Hải

1965

2009

MSV

NT Gò Mây

Tân Sơn Nhì

228

Peter

Phan Như Ngân

1962

2006

MSV

CĐ Gò Mây

Tân Sơn Nhì

229

Joseph M.

Nguyễn Hồng Phúc

1972

2006

MSV

NT Gò Mây

Tân Sơn Nhì

230

Joseph

Phạm Văn Quy

1966

2010

MSV

Institute TSVN

Tân Sơn Nhì

231

Joseph

Nguyễn Ngọc Thảo

1971

2016

MSV

CĐ Gò Mây

Tân Sơn Nhì

232

John B.

Nguyễn Thanh Tịnh

1974

2014

MSV

NT Gò Mây

Tân Sơn Nhì

233

Joseph

Đỗ Văn Thuỵ 

1949

2001

MSV

Học Viện TSVN

Tân Sơn Nhì

234

Dominic

Phạm Văn Hiền

1938

1966

OC 

ĐV Xitô Phước Sơn

Thủ Đức

235

Leo

Phạm Văn Pháp

1960

2016

OC 

ĐV Xitô Phước Sơn

Thủ Đức

236

Paul Khoan

Phạm Văn Phú

1975

2012

OC 

ĐV Xitô Phước Sơn

Sài Gòn-Chợ Quán

237

Peter

Nguyễn Quốc Hoàng

1970

2009

O.Carm

CĐ St Joseph

Thủ Thiêm

238

Paul

Trần Văn Hùng

1983

2017

O.Carm 

CĐ St Têrêsa

Thủ Đức

239

Dominic Joseph

Đinh Văn Huỳnh

1983

2018

O.Carm 

CĐ St Têrêsa

Thủ Đức

240

Joseph

Trần Thăng Hưng

1975

2007

O.Carm 

CĐ St Têrêsa

Thủ Đức

241

Francis X. 

Nguyễn Văn Khoa

1975

2017

O.Carm

CĐ Cát Minh

Thủ Đức

242

Raphael

Trần Quốc Nhật

1976

2017

O.Carm 

CĐ St Joseph

Thủ Thiêm

243

Vincent

Nguyễn Đức Phương

1980

2015

O.Carm

CĐ St Joseph

Thủ Đức

244

John B.

Phạm Trọng Tình

1980

2018

O.Carm 

CĐ St Joseph

Thủ Thiêm

245

Joseph

Trần Thanh Trung

1974

2008

O.Carm

CĐ Cát Minh

Thủ Đức

246

Stephan

Lê Thành Tựu

1974

2007

O.Carm 

CĐ St Têrêsa

Thủ Đức

247

Joseph

Nguyễn Bình

1969

2011

OCD

Cao Thái

Thủ Thiêm

248

John Bosco

Nguyễn Từ Chương

1983

2011

OCD

Cao Thái

Thủ Thiêm

249

Vincent

Phạm Công Huấn

1971

2015

OCD

Cao Thái

Thủ Thiêm

250

Stanislaus

Phạm Xuân Lộc

1953

1991

OCist 

ĐV Xitô Châu Sơn

Sài Gòn-Chợ Quán

251

Emmanuel Triệu

Trần Xuân Phú

1968

2009

OCist 

ĐV Xitô Châu Sơn

Sài Gòn-Chợ Quán

252

Jamea

Huỳnh Liên Ban

1943

1971

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

253

John

Hoàng Gia Bình

1945

1977

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

254

Paul

Nguyễn Thanh Bình

1973

2009

OFM

TV Francis ĐK 

Sài Gòn-Chợ Quán

255

Joseph

Phạm Văn Bình

1957

1996

OFM

NT Anthony CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

256

Joachim

Nguyễn Văn Có

1944

1975

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

257

John B.

Trần Khắc Du

1967

2009

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

258

Joseph

Nguyễn Tiến Dũng

1959

1999

OFM

TV Francis TĐ

Sài Gòn-Chợ Quán

259

Peter 

Nguyễn Văn Dũng

1984

2018

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

260

John B.

Nguyễn Văn Đình

1939

1967

OFM

TV Francis ĐK

Thủ Thiêm

261

Dominic

Phạm Văn Đổng

1965

2006

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

262

Francis X.

Phó Đức Giang

1966

2005

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

263

Alexis

Trần Đức Hải

1948

1975

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

264

Augustin

Nguyễn Hoàng

1969

2007

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

265

Joseph

Nguyễn Văn Huân

1955

1992

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

266

Paul

Nguyễn Quốc Huy

1976

2012

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

267

Francis X.

Nguyễn Văn Huy

1983

2017

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

268

Joseph

Ngô Ngọc Khanh

1969

2006

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

269

Joseph

Trần Hữu Khôi

1973

2006

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

270

Anthony

Nguyễn Ngọc Kính

1956

1995

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

271

Ignatio

Nguyễn Duy Lam

1957

1997

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

272

Francis X.

Lê Khắc Lâm

1965

2001

OFM

TV Francis CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

273

John B.

Đậu Quang Luật

1972

2006

OFM 

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

274

Peter

Lê Duy Lượng

1982

2018

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

275

Francis X.

Vũ Văn Mai

1973

2011

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

276

Anselmô

Nguyễn Hải Minh

1965

2002

OFM 

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

277

Clêmentê

Trần Thế Minh

1928

1957

OFM

TV Francis CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

278

Joseph

Vũ Liên Minh

1967

2005

OFM 

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

279

Peter

Trần Ngọc Niên

1978

2015

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

280

Ignatio

Ngô Đình Phán

1935

1971

OFM 

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

281

John TC.

Nguyễn Phước

1953

1990

OFM

NT Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

282

Andrews

Trần Hữu Phương

1936

1964

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

283

Joseph

Phạm Đình Tài

1975

2007

OFM 

 NT St Tâm

Thủ Thiêm

284

Peter Khoa

Ngô Công Tâm

1948

1990

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

285

Joseph

Nguyễn Đoàn Tân

1957

1986

OFM 

TV Francis ĐK

Sài Gòn -Chợ Quán

286

Joseph

Nguyễn Xuân Thảo

1947

1975

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

287

Gentil

Trần Anh Thi

1926

1958

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

288

Peter

Dương Văn Thiên

1981

2017

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

289

Joseph

Lưu Văn Thưởng

1964

2003

OFM

TV Francis CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

290

Pascal

Nguyễn Ngọc Tỉnh

1936

1966

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

291

Joseph 

Trương Văn Tính

1976

2009

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

292

Anthony

Nguyễn Anh Tôn

1978

2016

OFM

TV Francis ĐK

Sài Gòn -Chợ Quán

293

Paul

Nguyễn Đình Vịnh

1952

1992

OFM

TV Francis TĐ

Thủ Thiêm

294

Anthony

Phan Vũ 

1963

2001

OFM 

TV Francis ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán 

295

Paul

Lê Đức Chánh

1978

2017

OFM Con. CĐ Tam Hà

Thủ Đức

 

296

Anthony

Lê Sỹ Dương

1976

2016

OFM Con. CĐ Tam Hà

Thủ Đức

 

297

Peter

Vũ Bình Quốc

1974

2017

OFM Con. CĐ Tam Hà

Thủ Đức

 

298

John B.

Ngô An Tâm

1969

2011

OFM Con. CĐ Tam Hà

Thủ Đức

 

299

Emmanuel

Trần Quang Khương

1960

1994

OMI

CĐ Chí Hoà

Chí Hoà

300

Nicolas

Vũ Duy Tân

1960

2016

OMI

CĐ Chí Hoà

Chí Hoà

301

Jamea

Nguyễn Văn Thơm

1954

1995

OMI

CĐ Chí Hoà

Chí Hoà

302

Anthony

Trần Anh Tuấn

1981

2012

OMI

CĐ Chí Hòa

Chí Hòa

303

Paul

Đổng Đức An

1971

2003

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

304

Peter

Nguyễn Bá Ân

1952

1993

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

305

Joseph

Lưu Ngọc Báu

1958

1999

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

306

Peter

Huỳnh Thúc Quán Cầu

1976

2011

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

307

Joseph

Nguyễn Đình Chiến

1976

2010

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

308

VincentMart.

Phạm Đình Chiến

1972

2001

OP

Trụ sở Tỉnh Dòng

Tân Định

309

Peter

Vũ Đình Chiến

1973

2011

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

310

Joseph

Lưu Công Chỉnh

1951

1979

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

311

Joseph

Hoàng Huy Cường

1972

2007

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

312

Joseph

Ngô Mạnh Cường

1972

2011

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

313

Dominic

Nguyễn Hữu Cường

1972

2004

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

314

Joseph

Võ Viết Cường

1978

2013

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

315

Joseph

Nguyễn Văn Dũng

1979

2015

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

316

Peter

Mai Vũ Quốc Duy

1981

2018

OP 

TV VincentLiêm

Thủ Đức

317

Joseph Mary

Nguyễn Đỗ Hữu Duy

1982

2014

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

318

Joseph

Phạm Văn Duy

1974

2009

OP

NT  Mân Côi

Gò Vấp

319

Joseph

Tôn Khánh Duy

1976

2008

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

320

John B.

Võ Khắc Duy

1978

2012

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

321

Vincent

Nguyễn Trọng Đại

1978

2017

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

322

Joseph

Trần Hưng Đạo

1976

2013

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

323

Joseph

Ngô Sĩ Đình

1955

1993

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

324

Joseph

Trần Văn Đông

1977

2017

OP

Trụ sở Tỉnh Dòng

Gò Vấp

325

Louis

Nguyễn Văn Hạnh

1949

1975

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

326

Joseph

Nguyễn Văn Hiển

1976

2008

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

327

John B.

Trần Quang Hiển

1964

2001

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

328

Martin

Vũ Thái Hiệp

1982

2017

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

329

Francis X.

Đào Trung Hiệu

1956

1997

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

330

Joseph

Nguyễn Đức Hoà

1938

1968

OP

Trụ sở Tỉnh Dòng

Tân Định

331

Joseph

Đỗ Huy Hoàng

1981

2017

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

332

Laurensô

Bùi Công Huy

1956

1994

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

333

Vincent

Phạm Xuân Hưng

1964

1998

OP

Trụ sở Tỉnh Dòng

Tân Định

334

John B.

Lê Hoàng Huynh

1980

2018

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

335

Joseph

Đỗ Tuấn Linh

1973

2009

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

336

Anthony

Trần Thanh Long

1954

1990

OP

NT Mai Khôi

Tân Định

337

Dominic

Dương Hoàng Lộc

1972

2004

OP

Trụ sở Tỉnh Dòng

Tân Định

338

Joseph

Nguyễn Cao Luật

1951

1991

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

339

Matthews

Vũ Văn Lượng

1974

2008

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

340

John B.

Phạm Văn Mão

1952

1990

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

341

John

Nguyễn Thiên Minh

1972

2009

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

342

Vincent

Nguyễn Duy Nam

1973

2006

OP

NT Minh Đức

Thủ Thiêm

343

Jamea

Đỗ Huy Nghĩa

1974

2006

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

344

Francis X.

Nguyễn Minh Nhật

1978

2010

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

345

Francis X.

Nguyễn Văn Nhứt

1951

1999

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

346

Joachim

Đặng Quốc Phong

1970

2010

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

347

Maurice

Lục Vĩnh Phố

1975

2008

OP

TV Albert

Phú Nhuận

348

Joseph

Nguyễn Hữu Phú

1973

2008

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

349

Joseph

Nguyễn Văn Phú

1976

2011

OP

NT Hoà Bình

Gò Vấp

350

Bernađô

Huỳnh Hữu Phúc

1976

2016

OP 

TV VincentLiêm

Thủ Đức

351

Peter

Nguyễn Đình Phương

1980

2014

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

352

Joseph

Nguyễn Hải Phương

1980

2016

OP

NT Minh Đức

Thủ Thiêm

353

Jamea

Phạm Văn Phượng

1949

1975

OP

NT Mân Côi

Gò Vấp

354

Andrews

Đỗ Xuân Quế

1930

1961

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

355

Carôlô

Vũ Anh Quốc

1971

2002

OP

NT Mai Khôi

Tân Định

356

Paul

Nguyễn Văn Quý

1969

2008

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

357

Ignatio

Nguyễn Ngọc Rao

1931

1958

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

358

John

Phạm Hoàng Sinh

1972

2002

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

359

Joseph

Nguyễn Minh Sơn

1973

2009

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

360

Joseph

Lâm Văn Sỹ

1961

2000

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

361

Thomas A.

Nguyễn Trường Tam

1974

2003

OP

NT Dominic

Phú Nhuận

362

Hieronimo

Bùi Thiện Thảo

1971

2005

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

363

Joseph

Vũ Ngọc Thanh

1978

2013

OP 

TV VincentLiêm

Thủ Đức

364

Joseph

Đỗ Trung Thành

1972

2003

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

365

Joseph

Phan Tấn Thành

1946

1972

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

366

Dominic

Lê Đức Thiện

1981

2016

OP 

TV VincentLiêm

Thủ Đức

367

Vincent

Nguyễn Phước Thiện

1974

2008

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

368

Joseph

Phạm Hưng Thịnh

1951

1993

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

369

Dominic

Nguyễn Tuấn Thời

1976

2010

OP

Trụ sở Tỉnh Dòng

Tân Định

370

Joseph

Lê Hoàng Thuỵ

1969

2008

OP

TV Albertô

Phú Nhuận

371

Peter

Nguyễn Thành Tín

1974

2008

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

372

Vincent

Nguyễn Thành Tín

1976

2012

OP

NT Dominic

Phú Nhuận

373

Joseph 

Đặng Văn Tình

1962

2000

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

374

Dominic

Tạ Văn Tịnh

1979

2014

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

375

Joseph

Đinh Châu Trân

1932

1963

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

376

Joseph

Nguyễn Tất Trung

1955

1997

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

377

Anphongso

Vũ Đức Trung

1961

2001

OP

TV Albert

Phú Nhuận

378

Peter

Nguyễn Thế Truyền

1970

2005

OP

TV VincentLiêm

Thủ Đức

379

John B.

Nguyễn Đăng Trực

1947

1973

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

380

Joseph

Phạm Quốc Văn

1974

2006

OP

TV Albert

Phú Nhuận

381

Joseph

Nguyễn Trọng Viễn

1955

1994

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

382

Joseph

Trần Văn Việt

1966

2006

OP

TV Albert

Phú Nhuận

383

Paul

Cao Chu Vũ

1976

2010

OP

TV Mân Côi

Gò Vấp

384

Joseph

Đinh Văn Vũ

1949

1993

OP

TV Mai Khôi

Tân Định

385

John B.

Trần Đình Hạnh

1969

2015

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

386

Thomas A.

Phùng Bá Luận

1970

2009

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

387

Benoit

Trần Văn Phúc

1961

2001

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

388

Paul

Nguyễn Hữu Phước

1968

2012

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

389

Peter Joseph

Dương Đình Thế

1970

2017

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

390

Beda

Ngô Minh Thuý

1932

1965

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

391

Peter Tự

Lê Tân Việt

1973

2007

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

392

Peter M.

Vũ Minh Vượng

1969

2009

OSB

ĐV Biển Đức

Thủ Đức

393

Matthews

Trương Thành Biên

1949

2003

PFJ

 

Xóm Chiếu

394

Vincent

Nguyễn Cao Dũng

1970

2005

SCJ

CĐ Thanh Đa

Gia Định

395

Joseph

Phạm Đức Dũng

1976

2011

SCJ

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

396

Ignatio

Nguyễn Văn Đang

1983

2017

SCJ

CĐ St Paul

Tân Sơn Nhì

397

Vincent

Nguyễn Văn Định

1976

2015

SCJ

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

398

Dominic

Nguyễn Văn Lương

1977

2017

SCJ

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

399

Joachim

Trần Văn Ngọc

1973

2014

SCJ

CĐ Paul

Tân Sơn Nhì

400

John B.

Trần Quốc Phong

1977

2011

SCJ

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

401

Francis X.

Trần Đức Thái

1977

2012

SCJ

CĐ Bình Triệu

Tân Sơn Nhì

402

Francis X.

Trần Anh Vũ

1974

2014

SCJ

CĐ Bình Triệu

Thủ Đức

403

Joseph

Nguyễn Quang Vinh

1978

2013

SchP

CĐ Bến Hải

Gò Vấp

404

Joseph

Nguyễn Văn Am

1955

1994

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

405

Joseph

Lê Ngọc Anh

1956

1995

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

406

Joseph

Vũ Duy Bảo

1977

2010

SDB 

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

407

Vincent

Trần Ngọc Bạch Bích

1966

2002

SDB 

 NT Tam Hải

Thủ Đức

408

Dominic

Đỗ Văn Bình

1947

1993

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

409

Peter

Phạm Văn Bộ

1956

2001

SDB 

SDB Hóc Môn 

Hóc Môn

410

Peter 

Phạm Văn Chính

1956

1999

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

411

Peter

Ngô Bá Công

1955

2001

SDB

NT Bình Chánh

Tân Sơn Nhì

412

Paul

Nguyễn Văn Doanh

1969

2005

SDB 

SDB Hóc Môn 

Hóc Môn

413

Joseph

Đoàn Hải Đăng

1971

2005

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

414

Joseph

Nguyễn Văn Đăng

1977

2011

SDB

SDB Cần Giờ

Xóm Chiếu

415

Vincent F.

Vũ Ngọc Đồng

1949

1998

SDB

SDB Bến Cát 

Gò Vấp

416

Fabiano

Lê Văn Hào

1939

1972

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

417

Joseph 

Hoàng Văn Hinh

1948

1976

SDB

SDB Cần Giờ

Xóm Chiếu

418

Joseph

Phan Trung Hoàn

1980

2017

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

419

Peter

Trương Văn Hoàn

1981

2017

SDB

SDB Xuân Hiệp 1

Thủ Đức

420

Peter

Phạm Huy Hoàng

1966

2005

SDB

NT Bến Cát

Gò Vấp

421

Nicolas

Kiều Long Hồ

1980

2014

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

422

Joseph

Vũ Đức Huân

1983

2018

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

423

Vincent

Nguyễn Văn Hùng

1963

2000

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

424

John

Lê Trần Thanh Huynh

1978

2014

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

425

Mark

Nguyễn Đức Huỳnh

1944

1972

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

426

Joseph 

Phạm Bá Hưng

1970

2008

SDB

SDB Xuân Hiệp 1

Thủ Đức

427

Joseph

Nguyễn Kim Khánh

1971

2007

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

428

Michael

Hoàng Văn Khấn

1981

2014

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

429

Savio

Nguyễn Huy Khiêm

1984

2018

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

430

John

Nguyễn Văn Kích

1948

1994

SDB

SDB Hóc Môn

Hóc Môn

431

Joseph

Phạm Minh Ký

1948

1994

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức 

432

Joseph

Phạm Văn Nam

1949

1992

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

433

Peter

Nguyễn Doãn Ngân

1965

2000

SDB

NT Bình Chánh 

Tân Sơn Nhì

434

Joseph

Vũ Đức Nghĩa

1966

2000

SDB

NT Bình Chánh

Tân Sơn Nhì

435

John B.

Trần Ngọc Phát

1981

2016

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

436

Barnabas

Lê An Phong

1970

2006

SDB

SDB Xuân Hiệp 2

Thủ Đức

437

Paul

Hồ Trọng Phu

1973

2008

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

438

Joseph

Nguyễn Đình Phúc

1955

1998

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

439

Giorgio

Nguyễn Đức Phùng

1954

1999

SDB

NT Hóc Môn

Hóc Môn

440

Joseph

Nguyễn Thịnh Phước

1955

1995

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

441

Joachim

Đinh Văn Phương

1953

1994

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

442

Joseph

Nguyễn Văn Quang

1948

1976

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

443

Joseph

Trần Hoàng Quân

1979

2015

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

444

Hieronimo

Nguyễn Văn Sỹ

1968

2005

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

445

Joseph

Nguyễn Đức Tâm

1971

2005

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

446

John B.

Hoàng Minh Thành

1982

2017

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

447

Francis X.

Nguyễn Trung Thành

1974

2007

SDB

NT Xuân Hiệp

Thủ Đức

448

Joseph

Phạm Văn Thể

1985

2018

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

449

John B.

Nguyễn Văn Thêm

1947

1975

SDB

SDB Hóc Môn

Hóc Môn

450

Michael Rua

Trần Ph. Hoàng Gia Thi

1981

2016

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

451

Joseph

Trần Trường Thọ

1974

2007

SDB

NT T. Joseph

Xóm Chiếu

452

John Paul

Trần Anh Tiến

1982

2017

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

453

Thomas

Vũ Duy Tòng     

1972

2005

SDB

NT Tân Thịnh

Hóc Môn

454

Peter

Đinh Công Trường

1979

2012

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

455

John KK.

Phạm Ngọc Trường

1972

2008

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

456

Peter

Trần Anh Tú

1977

2010

SDB

NT Tam Hải

Thủ Đức

457

Peter

Vũ Anh Tuấn

1978

2012

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

458

Joachim

Nguyễn Thanh Tùng

1977

2012

SDB

SDB Xuân Hiệp 

Thủ Đức

459

Dominic

Phạm Xuân Uyển

1943

1971

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

460

Joseph

Ng. Vũ Thanh Xuân

1984

2018

SDB

SDB Cần Giờ

Xóm Chiếu

461

Joseph

Nguyễn Xuân Việt Bắc

1969

2015

SFN

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

462

Peter

Rmah Bleng

1975

2015

SFN

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

463

John B.

Hoàng Văn Minh

1931

1999

SFN

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

464

Hilario

Hoàng Đình Thiều

1940

2005

SFN

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

465

Joseph

Lê Quang Chủng

1955

1995

SJ

CĐ Tập Viện

Thủ Đức

466

Peter

Trần Vinh Danh

1982

2017

SJ

TV Đắc Lộ

Tân Định

467

Joseph

Nguyễn Hải Đăng

1979

2017

SJ

Nhà Giám Tỉnh

Thủ Đức

468

Dominic

Nguyễn Đức Hạnh

1963

2004

SJ

CĐ Học Viện

Thủ Đức

469

Francis

Nguyễn Mai Kha

1979

2014

SJ

TV  Hiển Linh

Thủ Đức

470

Martin

Ph. Hữu Mạnh Khiết

1973

2012

SJ

Nhà Giám Tỉnh

Thủ Đức

471

Dominic

Nguyễn Quốc Kính

1978

2016

SJ

TV Thiên Thần

Thủ Thiêm

472

Peter

Phạm Hữu Lai

1938

1991

SJ

CĐ Nhà Hưu

Thủ Đức

473

Vincent

Phạm Văn Mầm

1955

1997

SJ

Nhà Giám Tỉnh

Thủ Đức

474

Michael

Nguyễn Thế Minh

1938

1966

SJ

CĐ Nhà Hưu

Thủ Đức

475

Joseph

Trần Sĩ Nghị

1946

2007

SJ

CĐ Nhà Hưu

Thủ Đức

476

Vincent

Đinh Trung Nghĩa

1946

1991

SJ

TV Đắc Lộ

Tân Định

477

Joseph

Phạm Tuấn Nghĩa

1973

2006

SJ

CĐ Học Viện

Thủ Đức

478

Vincent

Nguyễn Minh Phúc

1982

2016

SJ

TV Thiên Thần

Thủ Thiêm

479

Peter

Trương Văn Phúc

1970

2004

SJ

Nhà Giám Tỉnh

Thủ Đức

480

Joseph

Hoàng Văn Quảng

1956

1995

SJ

TV Đắc Lộ

Tân Định

481

Joseph

Hoàng Sĩ Quý

1926

1965

SJ

CĐ Nhà Hưu

Thủ Đức

482

Anthony

Nguyễn Cao Siêu

1952

2004

SJ

TV Đắc Lộ

Tân Định

483

Paul

Nguyễn Thái Sơn

1975

2015

SJ

CĐ Học Viện

Thủ Đức

484

Michael

Trương Thanh Tâm

1967

2002

SJ

CĐ Học Viện

Thủ Đức

485

Joseph

Ngô Viết Tấn

1973

2012

SJ

NT Thiên Thần

Thủ Thiêm

486

Dominic

Phạm Minh Thắng

1972

2008

SJ

CĐ Tập Viện

Thủ Đức

487

Joseph

Vũ Uyên Thi

1978

2014

SJ

TV Hiển Linh

Thủ Đức

488

Thomas

Vũ Ngọc Tín

1978

2014

SJ

NT Hiển Linh

Thủ Đức

489

Francis

Nguyễn Hai Tính

1972

2007

SJ

TV Hiển Linh

Thủ Đức

490

Peter   

Nguyễn Đức Trí          

1970

2006

SJ   

Nhà Giám Tỉnh

Thủ Đức

491

Barnaba

Vũ Minh Trí

1970

2012

SJ   

CĐ Học Viện

Thủ Đức

492

Thomas

Vũ Quang Trung

1955

1994

SJ

TV Hiển Linh

Thủ Đức

493

Andrews

Phạm Văn Tú

1962

2006

SJ

Nhà Giám Tỉnh

Thủ Đức

494

Michael

Trương Thanh Tùng

1963

2000

SJ

TV Hiển Linh

Thủ Đức

495

Joseph

Đào Nguyên Vũ

1976

2014

SJ

VPTK-HĐGMVN

Tân Định

496

Anthony

Ngô Văn Vững

1939

1968

SJ

CĐ Nhà Hưu

Thủ Đức

497

Thadeus

Nguyễn Văn Yên

1983

2016

SJ

TV Đắc Lộ

Tân Định

498

Peter

Nguyễn Văn Giáo

1966

2007

SOLT

NT Khiết Tâm

Chí Hoà

499

Francis

Lê Ngọc Quán

1949

2012

SOLT

Tân Lập

Thủ Thiêm

500

Anthony

Nguyễn Huy Hưởng

1981

2016

sP

 

Xóm Mới

501

Anthony

Vũ Đức Long

1971

2016

sP

 

Xóm Mới

502

Louis

Cao Đức Thuận

1924

1955

SSP

 

Chí Hoà

503

Joseph

Trần Văn Quỳnh

1963

2012

SSP

 

Chí Hoà

504

Joseph

Nguyễn Quang Văn

1962

1996

SSP

 

Chí Hoà

505

Peter

Mai Quốc Anh

1982

2016

SSS

CĐ Nhà Tỉnh

Thủ Đức

506

Joseph

Vũ Hoàng Anh

1970

2008

SSS

NT Khiết Tâm

Thủ Đức

507

Joseph

Phạm Đình Ái

1966

2001

SSS

CĐ Mông Triệu

Gia Định

508

Peter 

Nguyễn Trung Chánh

1978

2015

SSS 

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

509

Peter

Trịnh Như Cung

1958

2001

SSS

CĐ Long Thạnh Mỹ

Thủ Thiêm

510

Dominic 

Trần Dũng

1957

2001

SSS

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

511

Vincent

Nguyễn Văn Hoà

1956

1993

SSS

CĐ Long Thạnh Mỹ

Thủ Thiêm

512

Paul

Vũ Chí Hỷ

1954

1989

SSS

CĐ Mông Triệu

Gia Định

513

Joseph

Nguyễn Công Kỳ

1967

2002

SSS

NT Long Đại

Thủ Thiêm

514

Joseph

Vũ Trọng Nghĩa

1982

2018

SSS

NT Khiết Tâm

Thủ Đức

515

Martin Au.

Bùi Văn Hồng Phúc

1984

2017

SSS

CĐ Nhà Tỉnh

Thủ Đức

516

Paul M.

Nguyễn Thanh Quang

1972

2009

SSS

CĐ Long Thạnh Mỹ

Thủ Thiêm

517

Joseph

Trần Hồng Sơn

1972

2008

SSS

CĐ Nhà Tỉnh

Thủ Đức

518

Dominic

Nguyễn Đạt Tam

1947

1990

SSS

CĐ Nhà Tỉnh

Thủ Đức

519

Peter

Nguyễn Văn Thỉnh

1952

2004

SSS 

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

520

Anthony

Nguyễn Minh Thuấn

1959

2000

SSS 

 NT Long Thạnh Mỹ

Thủ Thiêm

521

Dominic

Mai Xuân Thưởng

1975

2011

SSS

CĐ Mông Triệu

Gia Định

522

Peter

Đinh Quang Trí

1955

2005

SSS 

CĐ Khiết Tâm

Thủ Đức

523

Peter

Đỗ Cao Cường

1967

2004

SVD

CĐ Triết Học

Xóm Mới

524

John B.

Nguyễn Hữu Duy

1975

2006

SVD

CĐ Thần Học

Chí Hoà

525

Peter

Nguyễn Trọng Đường

1971

2009

SVD

CĐ Thần Học

Chí Hoà

526

Anthony

Nguyễn Thanh Hà

1978

2009

SVD

CĐ Triết Học

Xóm Mới  

527

Peter

Nguyễn Thanh Nhiệm

1971

2006

SVD

CĐ Đệ Tử

Tân Sơn Nhì  

528

Paul

Nguyễn Hữu Thiện

1978

2014

SVD

CĐ Thần Học

Chí Hoà  

529

Anthony

Nguyễn Phi Tiến

1973

2006

SVD

CĐ Thần Học

Chí Hoà

530

Joseph

Phan Hoàng Nguyễn

1980

2017

RCJ

CĐ St Michael

Chí Hoà

531

Dominic

Đoàn Đức Hạnh

1975

2008

TP

TH Thiên Phúc

Thủ Đức

532

Joseph Peter

Trần Tấn Nam

1971

2008

TP

TH Thiên Phúc

Thủ Đức

533

Joseph Mary

Nguyễn Văn Luật

1976

2015

TP

TH Thiên Phúc

Thủ Đức